Afiliere

  Subscrisa persoană juridică română conform certificatului de înscriere numărul din data de cu sediul în reprezentată de Dl(Dna) în calitate de președinte, solicităm afilierea la FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI.
  Asociația este constituită din salariații din cadrul Poliției Locale are un număr de membri.
  Asociația este constituită la nivel de *
  Am luat la cunoștință de prevederile statutului FEDERAȚIEI NAȚIONALE A POLIȚIȘTILOR LOCALI și ne angajăm să-l respectăm, să milităm pentru realizarea scopului pentru care a fost constituită și să achităm lunar cotizația stabilită în statut. (Consultați statutul aici)

  Data
  Semnătura

  Telefon
  e-mail

  *Se va menționa nivelul de organizare al asociației: oraș, comună, municipiu, municipiu reședință de județ sau județ. Dacă doriți să trimiteți formularul pe fax vă rugăm folosiți formularul de aici și să îl trimiteți la următorul fax: 0368-457.012.