Despre noi

Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România s-a constituit la sfârşitul anului 2007, ca o persoană juridică de drept privat, componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, făra scop lucrativ, nonprofit.

Denumirea iniţială a fost Federaţia Naţională a Poliţiştilor Comunitari, sediul era la Drobeta Turnu Severin şi era constituită din 11 membri, respectiv: Asociaţia Profesională a Politiştilor Comunitari din Judeţul Mehedinţi, ASDIPOL Braşov, Asociaţia Poliţiştilor Locali/Comunitari din România – Sector 4 Bucureşti, Asociaţia de Întrajutorare „Dimitrie Gerota” Craiova, Asociaţia Profesională a Poliţiştilor Comunitari din Judeţul Gorj, Asociaţia Profesională a Poliţiştilor Comunitari din Judeţul Mureş, Asociaţia Profesională a Politiştilor Comunitari/Locali din Judeţul Alba, Asociaţia Profesională a Poliţiştilor Comunitari/Locali – Sector 2 Bucureşti, Asociaţia de Întrajutorare „Nu sunt singur” Iaşi, Asociaţia de Sprijin ASPOL Bacău, Asociaţia Profesională a Politiştilor Comunitari „SAMUS” Satu Mare.

În prezent sediul Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România este la Braşov, preşedinţia acesteia fiind deţinută de domnul Dobrilă Aurel, directorul general al Poliţiei Locale Sector 2 Bucureşti, având ca membrii 25 Asociaţii Profesionale ale Poliţiştilor Locali.
Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România s-a constituit în scopul organizării unei structuri unice de reprezentare profesională, susţinere şi apărare a intereselor comune ale membrilor săi, atât la nivel naţional, regional şi local, cât şi in plan internaţional, în relaţiile cu autorităţile publice, centrale şi locale, instituţiile statului, patronatele, sindicatele şi cu orice alte organizaţii neguvernamentale sau persoane juridice, în vederea promovării imaginii şi ridicării prestigiului Poliţiei Locale.

Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România militează activ pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ care vizează interesele instituţiei Poliţiei Locale , în conformitate cu normele naţionale, dar şi internaţionale, pentru respectarea legalităţii, eticii şi deontologiei profesionale a funcţiei publice de poliţist local.
Pentru realizarea scopurilor pentru care a fost înfiinţată, Federaţia elaborează strategii, statistici, studii, proiecte de acte normative, coduri deontologice, protocoale şi alte instrumente care să reglementeze sau să sprijine relaţiile între cei implicaţi astfel ca aceştia să se alinieze mai eficient la standardele şi realităţile europene din domeniu.