Focus grupul de prezentare a proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU, ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ” COD SIPOCA 722

0
320

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România, reprezentată de Președinte Dobrilă Aurel, Secretar Petrescu Maria și Poliția Locală Sector 2, prin reprezentanți, au participat la Focus grupul de prezentare a Proiectului cu titlul  „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” cod SIPOCA 722, care a avut loc în data de 18 mai 2021, la sala Paris Gauche a Hotelului Novotel București City Centre.

Întâlnirea a avut ca scop îmbunătățirea reglementărilor și clarificarea competențelor poliției locale, creșterea capacității instituționale a autorităților administrației publice locale de a aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemele intervenite în domeniile de competență și creșterea calității și accesului la serviciile publice, prin definirea unui plan de dezvoltare a carierei, a unui plan de formare profesională, precum și a unui set de proceduri la nivelul Poliției Locale.

La întâlnire au participat reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Institutului Național de Administrație, structuri asociative, asociații profesionale și formațiuni sindicale reprezentative.

Toți participanții la întâlnire au avut intervenții asupra modului de funcționare și organizare a polițiilor locale din București și teritoriu dar și propuneri privind modul de conlucrare a echipei de proiect și firmelor de consultanță cu polițiile locale.

La finalul întâlnirii Dl. Col. Patrick Chabrol, atașat de securitate internă pentru România și Republica Moldova, la Ambasada Franței în România, a prezentat modelul de organizare și funcționare a Poliției Municipale din Franța.