VERIFICARE LEGALITATE CONSTRUCȚII PROVIZORII, EXECUȚIE LUCRĂRI, MIJLOACE DE PUBLICITATE

0
222

În săptămâna 03.05 – 07.05.2021, Poliția Locală Sector 2 prin Serviciul Disciplina în

Construcții, a continuat acțiunile de verificare și aplicare a măsurilor legale privind legalitate construcții provizorii, execuție lucrări, mijloace de publicitate.

  • Verificarea stării de întreținere a imobilelor situate pe raza Sectorului 2. În funcție de situațiile identificate în teren, titularii imobilelor neîntreținute / degradate au fost sancționați contravențional, iar acolo unde situația a impus, au fost supraimpozitați cu 500% (doar în cazul în care, în urma întocmirii Notei tehnice de constatare a stării tehnice a imobilului, sunt îndeplinite mai multe criterii).
  • Verificarea legalității amplasării mijloacelor de publicitate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2, atât pe domeniul public, cât și pe proprietățile particulare.
  • Verificarea legalitate amplasare construcție provizorie ( chioșc cu funcțiune comercializare carte-presă) la adresa din Șoseaua Pantelimon nr. 35
  • Verificare legalitate amplasare stâlpișori semnalizare (antiparcare) pe trotuarul (domeniu public) din dreptul imobilului situat la adresa din Șoseaua Andronache nr.76
  • Verificare legalitate execuție lucrări în incinta imobilului situat la adresa din Aleea Capidava nr. 68