PENTRU CONSTRUCȚIILE ILEGALE ÎN ZONA SITURILOR ARHEOLOGICE RĂSPUNDEREA ESTE PENALĂ!

0
376

Ca urmare a sesizărilor primite de Poliția Locală Sector 2, Inspectorii Serviciului Disciplina în Construcții s-au deplasat la adresa din Str. Tuzla nr. 50, unde s-a constatat faptul că societatea comercială Horeca Advice S.R.L. (Bamboo Club) a amplasat, în mod neautorizat, un cort în interiorul sitului arheologic ”Lacul Tei – Debarcader”, clasat ca monument istoric la pozițiile 51 – 57 în Lista monumentelor istorice 2015 – Municipiul București, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015, cod LMI B – I – s – B – 17876.

Conform prevederilor art.24, lit. a din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ”executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3, alin. 1, litera b, c, e și g, cu excepțiile prevăzute de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă”.

Având în vedere cele precizate anterior, cazul a fost transmis pentru verificări către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.