Amenzi pentru neîntreținerea fațadelor blocurilor

0
282

Polițiștii locali ai sectorului 2, Serviciul Disciplina în Construcții au sancționat cu suma de 1.500 lei asociația de proprietari din Șoseaua Mihai Bravu nr. 39, pentru neîntreținerea fațadei.
În urma controlului s-a constat că fațada imobilului (parapeți balcoane, intrados balcoane, etc.) nu au fost întreținute, acestea fiind deteriorate și degradate.
Cu această ocazie, Poliția Locală Sector 2 reamintește că, potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, privind calitatea în construcții, Cap. III, art. 27, proprietarii construcțiilor au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere şi reparații ale clădirilor.
Întreaga răspundere civilă, penală sau contravențională pentru nerespectarea legislației de mai sus și care se poate solda cu eventuale accidente generatoare de pagube materiale sau cu vătămări ale persoanelor revine, în solidar, tuturor proprietarilor.