POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 – ÎNTÂLNIRE DE LUCRU CU AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG

0
298

Început de an, startul unor noi proiecte și activități, în concordanță cu noua Strategie Europeană Antidrog, care a fost aprobată zilele acestea. A fost tema întâlnirii de lucru cu Agenția Națională Antidrog, partenerul nostru de peste 10 ani.
Noua Strategie Națională Antidrog pentru perioada 2021-2024, aflată în lucru, va fi un document programatic care înglobează obiectivele generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivel național și local. Acest document va fi rezultatul unui proces transparent de consultare la nivelul autorităților responsabile, pentru care și Poliția Locală Sector 2 va formula propuneri de activități și proiecte.
Consumul și traficul de droguri constituie la nivel mondial un fenomen dinamic, fiind puternic influențat de o multitudine de factori de natură socială și economică, un fenomen complex, caracterizat de mutații permanente, care a cunoscut și în România noi forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate și intervenții permanente.
Parteneriatul Poliția Locală Sector 2 – Agenția Națională Antidrog își propune să aducă un plus de valoare în ceea ce privește reacția la problematica drogurilor, prin dezvoltarea unor mecanisme de colaborare inter-instituțională, de cercetare și analiză, în vederea obținerii unor rezultate pozitive obținute în urma implementării strategiei locale, care să ofere soluții pentru depășirea dificultăților întâlnite în comunitatea locală a Sectorului 2.
Acțiunile și activitățile derulate în parteneriat, inclusiv în mediul online, vor avea ca obiective:
– Prevenirea consumului de droguri în școală, în familie și comunitate;
– Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber;
– Creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare și conștientizare cu privire la efectele consumului de droguri;
– Adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber;
– Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a populației la risc asupra efectelor, riscurilor și consecințelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.