Continuă eliberarea locurilor de parcare din sectorul 2

0
369

În noul an, continuă ridicarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân identificate de Poliția Locală Sector 2 că ocupă degeaba locurile de parcare sau domeniul public.

Primul autovehicul abandonat a fost ridicat din șos. Pantelimon nr. 352, urmat de altul din str. Mihai Eminescu nr. 99 și din str. Pescarilor nr. 11.

Legea nr. 97 din 26 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale face precizarea că:

La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  1. a) vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;
  2. b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Printre condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice un vehicul trebuie să aibă ITP valabil, în caz contrar este considerat abandonat.