1 DECEMBRIE – LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!

0
399

Astăzi, 1 Decembrie 2020, în zi de sărbătoare pentru toți românii, Poliția Locală  transmite salutul ei către comunitatea Sectorului 2 și către toți românii:

Evenimentele istorice ce au avut loc cu 102 ani în urmă au însemnat pentru naţiunea română împlinirea unui vis secular – realizarea unui stat ale cărui graniţe să cuprindă toate regiunile locuite în majoritate de români.

Ziua Națională a României are o însemnătate specială pentru societatea românească, marcând unul dintre cele mai importante evenimente istorice. La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Adunarea Națională a Românilor, întâlnirea finalizându-se cu hotărârea de unire necondiționată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate (acest act a avut loc după ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei au votat unirea).

La 1 decembrie 1918, politicianul Vasile Goldiș a citit rezoluția Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie – 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre”.

Astăzi ne plecăm fruntea în faţa eroilor şi martirilor întregii istorii româneşti, în faţa marilor bărbaţi politici, a cărturarilor şi ostaşilor, a oamenilor simpli care au adus cu ei la Alba Iulia în prima zi a lui Decembrie 1918 voinţa de unire a tuturor regiunilor ţării.

Suntem bucuroși să colaborăm cu români deosebiți ca dumneavoastră. Comunitatea în care te naști sau din care pleci este foarte importantă pentru fiecare dintre noi.  Să o serbăm, să ne bucurăm de ea, să  respectăm lucrurile pe care  le oferă în fiecare clipă.

La mulți ani, români, la mulți ani, România!