Comunicat Poliția Locală Sector 2 din cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici în cooperare cu Poliția Sector 2 și D.S.V.S.A

0
486

În urma activităților de verificare desfășurate pe raza Sectorului sub coordonarea operațională a D.G.P.M.B, Poliția Sector 2, în cooperare cu efective din cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici și  D.S.V.S.A., în baza Hotărârii C.N.S.U. nr. 40 din 13.08.2020-privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesare a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a H.G. nr. 668/2020-privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, au rezultat următoarele date de interes operativ : număr locații verificate = 16, sancțiuni aplicate de Poliția Locală Sector 2 = 5, (2 Av.+ 3 Amenzi în valoare totală de 24.000 lei).