POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 PUNE ÎN APLICARE ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3

0
510

În conformitate cu prevederile  din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, începând cu ora 12.00, Poliția Locală Sector 2  execută, pe raza Sectorului 2,  misiuni de  verificare cu privire la respectarea circulației tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, circulației persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, de verificare a motivului deplasării și verificarea măsurii izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

”Pentru verificarea motivului deplasării:

  1. a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
  2. b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.”

Pe parte de circulație  rutieră, astăzi Poliția Locală Sector 2 a acționat, începând cu ora 12.00,  în intersecția Bucur Obor, interesecția Colentina cu Ziduri Moși și intersecția Colentina cu Teiul Doamnei.

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 VĂ SFĂTUIEȘTE:

RĂMÂNEȚI ÎN CASĂ!

 PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A CELOR DIN JUR RĂMÂNEȚI ÎN CASĂ.

ORICE IEȘIRE ÎN SPAȚIUL PUBLIC VĂ POATE PUNE ÎN PERICOL SĂNĂTATEA SAU CHIAR VIAȚA.