COMUNICAT 06.02.2020 ACTIVITATEA DESFAȘURATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULLUI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

0
450

În perioada 03.02.2020 – 09.02.2020, Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Pitești a efectuat controale în baza competențelor conferite de art.8, Legea 155/2010 și au fost inițiate  acțiuni de verificare a șantierelor  de construcții aflate pe raza Municipiului Pitești.

Acțiunile de control au vizat în special împrejmuirea incintelor de șantier, depozitarea în ordine a materialelor de construcții, degajarea de îndată a zonelor de pământ, moloz și alte reziduri, curățarea vehiculelor aflate în zona de șantier evitându-se împrăștierea de materiale pe domeniul public, menținerea curățeniei pe căile publice din zona de construcții, să nu se deterioreze prin lucrările efectuate instalațiile edilitar gospodărești de pe domeniul public, verificarea existenței a autorizațiilor de construcții .

Exemplu: În ziua de 04.02.2020 au fost verificate  un număr de cinci șantiere din Municipiul Pitești din strada Calea Craiovei nr. 66, strada Teilor nr.9-41, strada. Teilor nr.2, Strada Calea Bascov nr. 9, strada Vasile Lupu unde au fost constatate nereguli privind împrejmuirea zonei de șantier, menținerea curățeniei pe căile publice, împrăștierea de materiale pe domeniul public.

În baza competențelor legale, au fost întocmite 5  Procese Verbale de Constatare a contraventiilor, conform HCL 197/2017, cu amendă cuprinsă între 200-500 lei.

Au fost dispuse măsuri de remediere imediată a aspectelor constatate acestea fiind duse la îndeplinire. De asemenea șefii de șantier au fost atenționați privind menținerea permanentă a curățeniei și luarea măsurilor ori de câte ori situația o impune.

Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Pitești va monitoriza permanent șantierele, iar în caz de nerespectare a măsurilor dispuse, se vor aplica contravenții prin creșterea graduală a cuantumului acesteia.