COMUNICAT 05.02.2020 ACTIVITATEA DESFAȘURATĂ DE SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ POLIȚIA LOCALĂ PITEȘTI

0
354

Având în vedere sesizările primite prin Dispeceratul  din cadrul Poliției Locale Pitești privind autoturismele abandonate pe domeniul public sau privat, agenții de poliție locală din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră desfășoară activități privind depistarea autovehiculelor cu indicii temeinice ,determinate de starea improprie de circulație pe drumurile publice din care să rezulte intenția neechivocă a proprietarului sau deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului conform Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

În urma aplicării normelor metodologice conform Legii 421/2002, dintr-un număr de 247 vehicule depistate abandonate în anul 2019 :

·        174 vehicule au fost ridicate de pe domeniul public în urma aplicării somației de 10 zile;

·        33 vehicule au fost ridicate de pe domeniul public în urma aplicării somației de 5 zile;

·        9 vehicule au fost aduse într-o stare corespunzătoare circulație pe drumurile publice;

·        12 vehicule se află în regim juridic (societăți în insolvențâ,vehicule puse sub sechestru, proprietari decedați etc.):

·        19 vehicule se află în diverse stadii de desfășurare a procedurii conform Legii 421/2002.

Acțiunea are un caracter permanent pe toată perioada anului 2020.