PROIECT EDUCAȚIONAL DE EDUCAȚIE RUTIERĂ LA GRĂDINIȚA „DON CASTOR”

0
707

În baza Protocolului de parteneriat încheiat în data de 31.10.2019 cu Grădinița” Don Castor” din Sector 2,București, Poliția Locală Sector 2 a realizat astăzi  01.11.2019, prima întâlnire cu preșcolarii grădiniței, în cadrul Proiectului de Educație Rutieră, „Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare !”

În perioada preşcolară copilul dobândeşte şi îşi dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acţiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele semenilor adulţi.

Educaţia rutieră trebuie implementată în educaţia preşcolară în scopul dezvoltării la copil a capacităţii de înţelegere, de formare a unor deprinderi practice şi a unor abilităţi specifice percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii de a lua repede decizii corecte. În ceea ce priveşte învăţarea normelor de circulaţie, este cunoscut faptul că numai prin educaţie şi exerciţiu pot fi asimilate cunoştinţe largi, complexe şi precise, iar copilul îşi dezvoltă deprinderea de a gândi şi acţiona corespunzător în acea situaţie rutieră în care ajunge să fie implicat.

În condiţiile traficului modern, cunoaşterea regulilor de circulaţie este necesară încă de la vârsta preşcolară.

Poliția Locală Sector 2 va  derula, pe durata întregului an școlar 2019-2020, activități de prevenire a accidentelor de circulație, dobândirea de cunoștințe referitoare la respectarea regulilor de circulație, cunoașterea drepturilor  și îndatoririlor pe care le au pietonii în traficul rutier.