Comunicat 25.04.2019 ȘEDINȚA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ, DESFĂȘURATĂ IERI LA POLIȚIA LOCALĂ TIMIȘOARA

0
892

În cursul zilei de ieri, la sediul Poliției Locale Timișoara, a avut loc ședința Comisiei Locale de Ordine Publică, întrunită în baza art. 29 din Legea 155/2010, comisie care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. La discuții au participat city-managerul Timișoarei, Robert Kristoff, șeful Poliției Municipiului Timișoara, cms șef Daniel Drăguță, directorul Poliției Locale Timișoara, jr. ec. Dorel Cojan, secretarul Primăriei, Simona Drăgoi, și consilierii locali Grigore Grigoroiu și Ciprian Mihok. Au fost dezbătute problemele aflate pe ordinea de zi, cum sunt avizarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Timișoara, s-a prezentat activitatea și indicatorii de performanță ai Direcției pe anul trecut și s-au analizat diverse probleme operative curente de la nivelul municipiului Timișoara. Conform legii, Comisia Locală are printre atribuţii asigurarea cooperării dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, avizarea proiectulului regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, elaborarea proiectului planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii  administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează annual, analizarea periodică a activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, evaluarea cerinţelor specifice şi punerea pe tapet de propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale.