ACȚIUNE DE SALUBRIZARE PE MALUL LACULUI FUNDENI

0
816

În baza sesizărilor și a controalelor realizate de către polițiștii locali ai Serviciului Protecția Mediului, din cadrul Poliției Locale Sector 2, în zona Fundeni, au fost identificate depozite necontrolate de deșeuri, în special pe malul lacului.

Locuitorii Străzilor Rodica, Versului, Torentului, Clopotelor, Niță Ion, Pantazi, Fântânica și Intrarea Versului, au fost informați referitor la obligațiile pe care le au privind menținerea stării de curățenie și igienizare a sectorului 2, prin afișarea unor înștiintări.

„Urmarea implementării la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a măsurilor vizând modalitatea de finanţare a serviciului de salubrizare prin implementarea taxei de habitat cu destinaţia de salubrizare a fost adoptată HCL Sector 2 nr. 32/2019. Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu legislaţia în vigoare aveţi următoarele obligaţii:

  • să asiguraţi precolectarea separată a deşeurilor pe care le generaţi în propria locuinţă ( colectarea selectivă ) în două fracţii, umedă (resturi alimentare, păr şi blană animale de companie etc, precum şi plasticele şi sticla care nu mai pot fi reciclate, prezentând urme de mâncare, ulei etc) şi uscată (materiale plastice, cartoane, hârtie, sticlă, metal), recipienţii fiind distinct amplasaţi şi inscripţionaţi
  • să nu abandonaţi sau să depozitaţi deşeuri provenite din construcţii şi/sau demolări pe domeniul public sau privat
  • să nu aruncaţi deşeurile menajere în alte locuri decât cele special amenajate acestui scop.
  • să menţineţi în stare de curăţenie şi igienizare spaţiul destinat depozitării deşeurilor
  • să întreţineţi curăţenia şi igiena în spaţiile de locuit, pe căile de acces interioare/ganguri şi trotuare, precum şi în împrejurimile acestora, inclusiv pe spaţiul verde din jurul blocurilor.
  • deşeurile voluminoase vor fi evacuate şi transportate gratuit numai în ultima sâmbătă din fiecare lună de către operatorul serviciului de salubrizare.

În ceea ce priveşte deşeurile provenite din construcţii, vă rugăm să apelaţi dispeceratul Poliţiei Locale Sector 2 la nr. de telefon 021 252 51 03, urmând ca acesta să vă pună în legătură cu un agent specializat în domeniu.

În caz de nerespectare a măsurilor impuse, vor fi aplicate sancţiuni contravenţionale conform prevederilor legale.”

În acest context, polițiștii locali au monitorizat acțiunea de salubrizare a malului lacului Fundeni și a zonelor adiacente de către echipajele S.C Supercom SA.