POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2, PARTENER AL FUNDAȚIEI WORLD VISION ROMÂNIA

0
641

Poliția Locală Sector 2 a participat la întâlnirea organizată de Fundația World Vision România, care implementează proiectul “Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.
Proiectul are scopul de a analiza, evalua, formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, de către ONG-uri și autorități publice, facilitarea dialogului social și civic și creșterea participării active la procesul decizional, prin implicarea a 120 reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție.
În cadrul proiectului a fost elaborată o Metodologie cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie.