MĂSURI DE PREVENIRE PRIVIND ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE, A RESTURILOR VEGETALE, A GUNOAIELOR ŞI A ALTOR MATERIALE COMBUSTIBILE

0
998

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această perioadă se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată. Pentru evitarea producerii incendiilor datorate acţiunilor de ardere a vegetaţiei uscate, miriştilor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov face apel la cetăţeni să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

  1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă şi la lăsarea întunericului;
  2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;
  3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;
  4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;
  5. Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
  6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;
  7. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conf. art. 97 din OMAI 163/2007).

Condiţiile utilizării focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008.

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingerea incendiilor, ,,arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.