ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR AL FNPLR BRAȘOV 03.11.2018

0
911

În data de 03.11.2018, a avut loc Ședința Consiliului Director  al Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România, în Localitatea Brașov, la sediul Poliției Locale Brașov. La ședință au participat Președintele FNPLR, Primvicepreședinte, prin împuternicit, vicepreședinții regiunilor 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 8, Control Arhisoft, reprezentată de Dl. Ciprian Balș și Societatea Națională de Informatică, reprezentată de Dl. Mugur Paveliuc.

În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele teme:

 • prezentare platformă e-scim.ro, pentru implementarea integrată a Sistemului de Control Intern Managerial,
 • prezentarea aplicații soft utile muncii de poliție locală,
 • propunere parteneriat FNPLR – ANITP,
 • realizarea unor caravane, de către vicepreședinți, în teritoriu, pentru prezentarea FNPL, a demersurilor pe care le face pentru întărirea autorității polițistului local în comunitate și pentru promovarea imaginii polițitului local,
 • Discuții cu privire la propunerile de modificare a OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006 273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, Pct 3 lit a, anexa 1 – Un post pentru fiecare 500 – 700 locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale Municipiului București,
 • Discuții cu privire la propunerile de modificare a Legii 155/2010: 3 (2) , Art. 33 (2), Art 35 (b), Art. 35 (1),
 • Propunere de modificare a HG 1332/2010, privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale – Modificarea termenelor de durată la unele articole de echipament,
 • Discuții cu privire la modul de aplicare al art. 28 din Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, în special în aplicarea Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*) și Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, unde nu există precizat plata la jumătate din minim a amenzii, deoarece nu există o aplicare unitară la nivel național.
 • Susținere în vederea aprobării:PL-x nr. 561/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – care a trecut de Senat și transmis către Camera Deputaților, unde se află la Comisii pentru avize,
 • Adoptarea Statutului polițistului local, în forma propusă și agreată și de structurile MAI,
 • Permiterea accesului integral la baza de date a evidenței persoanei, nu în forma restricționată utilizată în prezent (motive: măsuri pe domeniul de apărare împotrive incendiilor, mențiuni operative ale persoanelor, inclusiv urmăriți general).

Federația Națională a Polițiștilor Locali va continua demersurile legislative începute și va face toate eforturile pentru promovarea imaginii FNPLR.