FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA VĂ INFORMEAZĂ:

0
965

Prin Legea nr. 232/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați publicată în M.Of. nr.679/ 06.08.2018, a fost introdus la art. 6 din lege un nou alineat cu următorul conținut:

„(1^1) Este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât și în privat”.

În baza art. 6 din Legea nr.155/2010 poliția locală are atribuții de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin lege, iar în conformitate cu dispozițiile art.3 din Legea nr. 232/2018,  la articolul 37 al Legii nr.202/2002 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Ministerul Afacerilor Interne, prin ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, în zona de competenţă, precum şi de către poliţiştii locali, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1^1).”.

Față de cele menționate, Poliția Locală Sector 2  a dispus ca un număr de 20 polițisti locali din cadrul Direcției Ordine Publică, Serviciul Circulație Rutieră și Pază Obiective, să fie abilitați pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 202/2002 republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.