ADUNAREA GENERALĂ A FNPLR SIBIU 30.03. – 01.04.2018

0
886

În zilele de 30.03. – 01.04  a.c, a avut loc întâlnirea Adunării Generale  a Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România, în Localitatea Sibiu, Județul Sibiu. La ședință au participat reprezentanții asociațiilor membre și invitați, Poliția Locală Călimănești, Poliția Locală Rm. Vâlcea, Control Arhisoft, reprezentată de Dl. Ciprian Balș și Avocat Eu Legal Privacy, reprezentată de Av. Claudia Gheorghiță.

În cadrul întâlnirii au fost discutate următoarele teme:

– prezentare platformă e-scim.ro, pentru implementarea integrată a Sistemului de Control Intern Managerial

– obligativitatea implementării Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal,

– completarea și aprobarea Regulamentului FNPLR,

– aprobarea Bugetului și Bilanțului FNPLR pentru anul 2017,

– aprobarea calendarului competițional sportiv, pentru aniversarea Zilei Poliției Locale- mai 2018,

– prezentarea Raportului de activitate a FNPL 2017,

– demersuri legislative, drepturi salariale ale polițiștilor locali, creșterea vizibilității în comunitate.

Federația Națională a Polițiștilor Locali va continua demersurile legislative începute,  va sprijinii orice inițiativă  a structurilor de poliție locală din România, va lupta pentru întărirea autorității polițistului local în comunitate și va face toate eforturile pentru promovarea și imaginii FNPLR.