FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA SUSȚINE PROTESTUL POLIȚIEI LOCALE SLĂNIC MOLDOVA

0
682

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România  susține protestul Poliției Locale Slănic Moldova și este alături de polițiștii locali împotriva măsurii luate de primărie pentru desființarea acestei structurii.

Eforturile României pentru integrarea în Uniunea Europeană, referindu-ne aici la angajamentele asumate în Capitolul 24 de negociere a acquis-ului comunitar, privind Justiţia şi Afacerile Interne, precum şi necesitatea dezvoltării democraţiei, au impus restructurarea si reorganizarea forţelor de ordine, în scopul promovării si consolidării valorilor democratice în România.

În ultimii ani, în Europa, a apărut o tendinţă clară de integrare a poliţiei în societatea civilă şi de apropiere a acesteia de cetățean.

Programul de Guvernare 2005 -2008, prin capitolul 11 “Reforma administrației publice”, reflectă angajamentul politic necondiţionat, în ceea ce priveşte continuarea reformei de descentralizare. Descentralizarea reprezintă transferul competenţelor administrative şi financiare privind furnizarea unor servicii publice de la nivelul administraţiei publice centrale la cel al administraţiei publice locale. Principalul scop al descentralizării este cel de a oferi servicii publice de mai bună calitate, la un preţ mai redus, concomitent cu modernizarea structurilor cărora le revine responsabilitatea pentru furnizarea acestor servicii.

Bazându-se pe Legea 155/2010, HG 1332/2010 și Recomandarea din 2001 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la Codul European de Etică al Poliției și continuând procesul de descentralizare al administrației publice, au fost înființate, începând cu anul 2005, structuri de poliții locale, totalizând la nivel național cca 12.000 de polițiști locali, pregătiți în instituțiile de învățământ al Ministerului Afacerilor Interne și care de-a lungul a 13 ani de activitate au reușit să obțină rezultate cu impact semnificativ asupra reducerii fenomenelor antisociale și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, în zonele în care a fost creată această structură.

Rolul Poliției locale este de a aplica politicile şi strategia Guvernului în domeniul reformei în administrația publică, dezvoltarea resurselor umane, protecția mediului, control comercial, disciplina în construcții și  de asigurare a ordinii publice și siguranței cetățeanului.

Obiectivul strategic al Poliției Locale constă în obținerea satisfacţiei cetățeanului prin transformarea instituţiei într-un organ „transparent” de serviciu public pentru a schimba percepţia populaţiei în a considera poliţia un serviciu la dispoziţia sa şi nu o forţă impusă.

Structurile de poliție locală au depus eforturi consistente, de-a lungul anilor, de sancţionare a faptelor care aduc atingere ordinii şi liniştii publice, implicit siguranţei cetăţeanului, reușind de foarte multe ori să crească vizibilitatea în comunității, prin comparație cu celelalte structuri naționale de ordine publică.

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru polițiile locale, care prin structurile sale specializate au căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Modelele diferite de organizare a autorităţilor însărcinate cu asigurarea ordinii publice au determinat şi abordări diferite în planul aplicării acestora, a experimentat succesiv mai multe modele instituţionale care să răspundă nevoilor de ordine şi siguranţă publică ale comunităţii, prin elaborarea şi punerea în practică inclusiv a unor programe şi strategii adaptate la situaţia operativă existentă într-o anumită comunitate.

Necesitatea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu cele din alte structuri naționale sau statele Uniunii Europene face ca  Federația Națională a Polițiștilor Locali din România să facă demersuri de modificare a cadrului legislativ și lobby pentru susținerea inițiativelor și punctelor de  vedere privind  întărirea autorităţii poliţistului local, precum și protejarea acestuia de lacunele legislației actuale și de hotărârile, la limita legii ale autorităților publice locale.

   Federația Națională a Polițiștilor Locali din România  consideră că un aspect important îl reprezintă sprijinul nemijlocit pe care trebuie să îl acorde  conducerea  unei instituţiei personalului din subordine, mai ales la momentul apariţiei unor situaţii conflictuale în timpul diferitelor acţiuni, dar şi asigurarea exercitării drepturilor la exprimarea opiniei personale.

Fără ordine şi siguranţă publică, o societate nu poate să existe şi  nici să se dezvolte!