BULETIN DE PRESĂ

0
698

Pe întreaga perioadă a anului 2017 polițiștii locali au acționat pe raza de competență, conform documentelor specifice și în baza unor planuri de măsuri ferme. Activitatea Poliţiei Locale Galaţi s-a desfăşurat în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea unui climat de ordine şi securitate publică în rândul populaţiei, în vederea respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal, disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor în construcţii și de protecţie a mediului, precum şi asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice de pe raza teritorială de competenţă.

La nivelul Poliției Locale Galați în anul 2017, per total s-au înregistrat peste 21.000 de contravenții, în sumă de 3.782.634 lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate de polițișții locali în baza hotărârilor de Consiliu Local (HCL 79/2002, HCL 307/2006, HCL 335/2016, HCL 245/2015), un număr de 10.263, urmate de contravențiile conform prevederilor legii 61/1991 (5.362) și sancțiunile date în baza OUG 195/2002 (4.388). Totodată, polițiștii locali au confiscat bunuri a căror valoare depășesc suma de 27.000 lei.

Referitor la principalele constatări de natură infracțională, în 2017 polițiștii locali au înregistrat un număr de 295 asemenea fapte. Printre acestea menționăm: consum/posesie substanțe interzise (119), furturi (34), contrabandă (34), port armă albă (20), etc. De menționat că, persoanele identificate, documentele întocmite și bunuri ridicate/folosite la comiterea infracțiunilor au fost predate pentru cercetări la Poliția Națională.

În 2017, ca și planuri de măsuri pe termen lung, la Poliția Locală Galați s-au derulat un număr de patru asemenea mari acțiuni (Parcarea – 2017, Estival – 2017, Siguranță – 2017 și Hibernal – decembrie 2017/martie 2018).

“În anul 2017 am avut ca principal obiectiv, reorganizarea Poliției Locale Galați pe principii operative în concordanță cu nevoile cetățenilor și solicitările structurilor din cadrul Primăriei Galați, creșterea încrederii comunității în Poliția Locală, scăderea timpilor de reacție la sesizări și evenimente, respectiv acordarea de sprijin Poliției Naționale la toate evenimentele din Galați și pentru prevenirea criminalității.

Precizez că, tot ceea ce am stabilit împreună cu echipa de conducere la începutul anului 2017 am îndeplinit, raportul de bilanț reflectând acest lucru în detaliu, practic s-au dublat activitățile și acțiunile specifice precum și numărul sancțiunilor aplicate și a cuantumului amenzilor stabilite.

Pentru anul 2018 am întocmit și a fost aprobat deja de domnul primar, Programul de activități al Poliției Locale Galați. Multe din inițiativele și prioritățile din anul 2017 vor fi continuate și în acest an și anume: Parcarea, Estival, Siguranța, Hibernal, Câinii comunitari, etc”, a declarant Petrică Hahui – director general Poliția Locală Galați.

Raport de activitate pe structuri

Pe componenta de Ordine Publică, polițiștii din cadrul celor 5 Secții de Poliție Locală, au aplicat un număr de 11.811 sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind în sumă de 1.256.164 lei. Pentru perioada analizată, polițiștii locali de la ordine publică, au constatat în flagrant un număr de 140 fapte cu caracter penal.

Situația statistică arată că în anul 2017 cele mai multe sancțiuni contravenționale, au fost aplicate în baza legii 61/1991 – (5.095). De asemenea oamenii legii au dat amenzi având la bază hotărârile de Consiliu Local – 79/2002 – (4.884); 307/2006 – (1.134), etc. Polițiștii celor 5 Secții de Poliție Locală au mai aplicat sancțiuni contravenționale la: legea 12/1990, pentru comerț neautorizat, HCL 335/2016, HCL 245/2015, OUG 97/2005, legea 349/2002 – (452).

Practic, polițiștii locali de la ordine publică au aplicat sancțiuni contravenționale pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate, dar și pentru murdărirea domeniului public, distrugerea spaţiilor verzi, distrugerea/degradarea mobilierului urban, încălcarea normelor legale privind staţionarea voluntară a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, respectiv mai mult de 9 locuri pe scaune, fumat în locuri publice, comerț neautorizat, etc.

La rândul lor polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, în 2017, au constatat şi aplicat 4.628 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 1.198.430 lei.

Ponderea contravenţiilor constatate şi aplicate de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, în 2017, o reprezintă cele la regimul circulaţiei pe drumurile publice, respectiv OUG nr. 195/2002 (4.388 sancțiuni), legea nr. 61/1991 (79 sancțiuni), HCL nr. 425/2009 (102 sancțiuni), etc.

Totodată polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au constatat 11 fapte cu caracter penal (conducere fără permis – 4, ( blocarea căii de acces a tramvaielor – 1, conducere moped fără permis – 2, conducerea sub influența băuturilor alcoolice – 2).

Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori, urmare a planificării prevăzute pentru anul 2017, a fost angrenat într-un proces continuu de combatere a fenomenului contravențional și de prevenire a celui  infracțional, regăsit de cele mai multe ori pe domeniul public acolo unde este aria de competență a Poliției Locale, în conformitate cu prevederile legale prevăzute de legea 155/2010. Prioritate au avut unitățile de învățământ și zonele din imediata apropiere, acolo unde de cele mai multe ori au fost depistate persoane care consumau de substanțe psihotrope și altele care au încălcat prevederile Legii 61/1990.

Pentru prevenirea și constatarea abaterilor, în 2017 au fost inițiate și puse în aplicare 30 planuri de acțiune în zona instituțiilor de învățământ, mijloacele de transport în comun și zonele cu risc criminogen de pe raza municipiului.

Cu ocazia activităților desfășurate pe raza municipiului, au fost constatate un număr de 181 contravenții iar valoarea amenzilor s-a ridicat la suma de 31.560 lei. Totodată, polițiștii locali din cadrul Serviciul Intervenție Rapidă și Transport Valori au constatat un număr de 98 de infracțiuni. De asemenea au fost destrămate un număr de 385 grupuri, fiind legitimate un număr de 3.486 persoane.

La nivelul Poliției Locale Galați, Serviciul de Protecție a Mediului a derulat un număr de 15 planuri de măsuri, fiind vizate printre altele: curățenia urbană și adăposturi de animale; deversarea de ape uzate; activitățile economice desfășurate pe faleza inferioară; depozitarea ilegală de deșeuri, etc. Tototadă s-a urmărit: existența contractelor de salubrizare și modul de gestionare a deșeurilor; modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de spălătorie auto; activitatea de întreţinere şi reparaţii auto, dar și depozitul ecologic de deseuri a municipiului Galati, zona Tirighina

În perioada martie – decembrie 2017, polițiștii din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului au înregistrat un număr de 165 de petiții, sesizări, reclamații, dintre care 163 soluționate în termen. La capitolul sancțiuni contravenționale în perioada analizată au fost aplicate un număr de 557, valoarea acestora depășind 249.000 lei. Cele mai multe dintre amenzile date au fost pentru: parcarea sau traversarea peste zonele verzi cu autoturisme – 127; lipsa contractelor de prestări servicii de salubrizare – 85; depozitare sau aruncare deşeuri (moloz, plastic, ambalaje, etc.) pe domeniul public – 49; lipsă contracte pentru ridicarea deşeurilor de altă natură decât cele menajere – 36; spălare auto pe domeniul public – 35; deversare ape uzate pe domeniul public – 22; depozitare materiale de construcţii pe domeniul public – 21; utilizarea domeniului public pentru activităţi gospodăreşti (grătar) – 20, etc

Tot Serviciul de Protecție a Mediului din cadrul Poliției Locale Galați a dispus suspendarea activității, în cazul a doi operatori economici și desființarea unor construcții ridicate pe spațiul verde, în trei situații.

Conform Planului de Activităţi pentru anul 2017, în perioada ianuarie – septembrie, Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal a organizat 72 acţiuni, prin care s-a urmărit identificarea mijloacelor de publicitate amplasate fără autorizaţii de construire sau avize pentru publicitate temporară pe terenuri proprietatea municipiului Galaţi, identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire, precum şi identificarea chioşcurilor şi spaţiilor comerciale părăsite, aflate în stare avansată de degradare sau în care nu se mai desfăşoară activităţi comerciale. Acţiunile s-au desfăşurat în zone stabilite prin planurile de acţiune, inclusiv zone istorice de referinţă.

Ȋn 2017 au fost primite spre rezolvare un număr total de 891 sesizări fiind soluţionate un număr de 854 sesizări, restul de 37 sesizări fiind în lucru, în termenul legal de soluţionare.

Polițiștii locali din cadrul Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal au constatat un număr total de 368 de contravenţii şi au aplicat amenzi în valoare totală de 389.180 lei. Măsurile complementare dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, au fost: sistarea lucrărilor – în 58 cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 259 cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea municipiului Galaţi la starea iniţială – în 19 cazuri.

În cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, dar care se încadrează în termenul de prescripţie de cinci ani prevăzut de art. 31 din Legea 50/1991 au fost întocmite un număr de 189 procese verbale de constatare prin care au fost dispuse următoarele măsuri: sistarea lucrărilor – în 4 cazuri; intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire – în 65 cazuri; desfiinţarea construcţiilor executate ilegal şi aducerea terenului proprietatea Municipiului Galaţi la starea iniţială – în 54 cazuri.

În 2017 au fost constatate 19 fapte ce constituie infracţiuni în conformitate cu prevederile legii 50/1991, actualizată, constând în executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire sau fără respectarea prevederilor autorizaţiei de construire la imobile aflate în zonele istorice de referinţă stabilite prin HCL 63/2015, precum şi nerespectarea măsurii complementare de sistare a lucrărilor de construcţii dispusă prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au derulat în anul 2017 un număr de 62 de acțiuni și 16 planuri de măsuri, în cadrul cărora s-a urmărit verificarea legalității activităților comerciale desfășurate de către persoanele fizice și juridice, în piețe, complexe comerciale și diferite zone publice.

Au fost constatate un număr total de 1.604 de contravenţii în valoare totală 659.550 lei. Cele mai multe sancțiuni contravenționale, au fost aplicate în baza HCL 307/2006 – (880 amenzi). De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au dat amenzi pentru încălcarea prevederilor  HCL 79/2002 – (309 sancțiuni); legea 12/1990 – (156 sancțiuni), legea 61/1991 – (90 contravenții), legea 349/2002 – (26), etc.

Măsuri complementare dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, sunt: suspendarea activității până la data autorizării de către Autoritatea administratiei publice locale – în zece cazuri; ridicarea mărfii în vederea confiscării, în sumă de peste 16.248 lei –  în 168 cazuri.

Totodată, au fost depistate 21 persoane suspecte de comiterea infracțiunii de contrabandă și port ilegal de arma albă în locuri publice.

De asemenea, au fost întocmite un număr de 6.414 procese verbale în urma stabilirii situației persoanelor pe numele cărora au fost emise invitații de către S.P.C.L.E.P. Galați, persoane care aveau actul de identitate expirat sau care la împlinirea vârstei de 14 ani nu au solicitat eliberarea acestuia.

La Poliția Locală Galați, Serviciul Bază De Date, Dispecerat şi Monitorizare Video a înregistrat în anul 2017, 3.026 sesizări telefonice cu 637 mai multe decât in 2016. Baza de date a fost utilizată în 11.883 de cazuri, 9.620 pentru verificări persoane şi 2.263 verificări autoturisme.