POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 – ACȚIUNI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI MATERIILOR EXPLOZIVE

0
587

Având în vedere riscurile generate prin utilizarea materiilor explozive și a articolelor pirotehnice de divertisment cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a manifestărilor tradiționale și a evenimentelor cultural-artistice, Poliția Locală Sector 2 a desfășurat o acțiune de amploare, în data de 17.12.2017, în Zona Colentina. Au fost verificate 12 locații și 7 societati comerciale.

În timpul acțiunii de control au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, din care:

4x 500 ron/SPCII/ Legea 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;

4×400 ron/SCC/OG 99/2000-privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

4x avertismente scrise/ SPCII/Legea 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;

1x avertisment verbal.

Inspectori din cadrul Poliției Locale Sector 2 au invitat doi dintre agenții economici la sediul central, în vederea întocmirii documentației de autorizare a activităților de tip bar/restaurant.

Serviciului Prevenire și Control Împotriva Incendiilor va  transmite  către ISU DEALUL SPIRII București-Ilfov, o sesizare vizând autorizația de securitate la incendiu a unui operator economic.

Considerăm oportună informarea cetățenilor, instituțiilor publice și operatorilor economici rezidenți pe raza sectorului 2 cu privire la obligațiile derivate din prevederile Legii nr. 126/1995 – privind regimul materiilor explozive completate de Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 (Anexa-pct.1), de aceea venim cu următoarele precizări:

COMERCIALIZARE MATERII EXPLOZIVE ȘI ARTICOLE PIROTEHNICE PENTRU DIVERTISMENT PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

În conformitate cu Legea 126/1995 – privind regimul materiilor explozive și Hotărârea Guvernului nr. 536/2002:

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute de lege.

Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate/ autorizate de inspectoratele teritoriale de muncă, iar depozitele de materii explozive pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.

OBLIGAȚII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE ORGANIZEAZĂ EVENIMENTE

În conformitate cu Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor și a OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor sunt obligați:

să organizeze instruirea personalului şi să stabilească responsabilităţile privind apărarea împotriva incendiilor;

să elaboreze instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

să asigure reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

să obțină autorizația de securitate la incendiu pentru spațiile care se încadrează în prevederile H.G. nr. 571/ 2016-pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

să nu depășească accesul unui număr mai mare de persoane decât cel prevăzut în autorizațiile de securitate la incendiu și reglementările legale aflate în vigoare, în raport cu utilizarea construcţiilor sau amenajărilor, prin care s-ar produce încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii participanților la evenimentele de divertisment, sportive sau tradiționale organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 

 Rezultate actiune Colentina din 17.12.2017

 

 12 locatii verificate (5 erau inchise);

7 societati comerciale controlate;

12 sanctiuni contraventionale aplicate . dintre care:

4x 500 ron/SPCII/ Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor;

4×400 ron/SCC/OG 99/2000-privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

4x avertismente scrise/ SPCII/Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor;

1x avertisment verbal/ SPM

2 invitatii la sediul central in vederea intocmirii documentatiei de autorizare a activitatilor de tip bar/restaurant;

Urmeaza a fi intocmita o sesizare catre ISU DEALUL SPIRII Bucuresti-Ilfov, vizand autorizatia de securitate la incendiu a unui operator economic;