POLIȚIA LOCALĂ TIMIȘOARA A GĂZDUIT ȘEDINȚA COMISIEI LOCALE CONSTITUITĂ CONFORM LEGII 155/2010

0
599

Ieri, la sediul Poliției Locale Timișoara, s-a desfășurat ședința Comisiei Locale, constituită la nivelul Municipiului Timișoara, conform art. 28 din Legea 155/2010 a poliției Locale.  Comisia Locală, din care face parte primarul, șeful structurii teritoriale a Poliției Române, directorul Poliției Locale și consilieri locali, se  întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Acest organism are rol consultativ, având printre atribuții asigurarea cooperării dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice, avizarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale, elaborarea proiectul planului de ordine și siguranță publică, analizarea periodică a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității administrativ-teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social, evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al poliției locale, prezintă rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică.

La ședința de ieri la care au participat președintele Comisiei Locale de Ordine Publică, administratorul public Robert Kristof, șeful Poliției Municipiului Timișoara, directorul Poliției Locale Timișoara, secretarul Consiliului Local și un număr de șase consilieri locali, au fost dezbătute punctele înscrise pe ordinea de zi referitoare la  analiza activității și a indicatorilor de performanță a Direcției Poliției Locale Timișoara pe 9 luni a anului 2017, analiza privind necesitatea extinderii sistemului de supraveghere video – propunere proiect Timișoara (România) – Zrenjanin (Serbia), evaluarea cerințelor de personal ale Direcției Poliției Locale Timișoara precum și diverse probleme curente operative.