ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TG. MUREȘ, ÎN PERIOADA 13 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2017

0
657

     LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE

În intervalul de referință, personalul Biroului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal a executat 180 verificări în teren, din care 19 privind sesizări aflate în lucru.

După identificarea investitorilor, beneficiarilor sau executanților a 8 lucrări de construcții realizate fără autorizație de construire, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale cu amenzi în cuantum de 7.000 lei, iar în alte două situaţii s-a dispus oprirea lucrărilor până la clarificarea împrejurărilor în care acestea se efectuează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 –republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Exemplificativ este cazul numitului B.J. care a demarat lucrări de reamenajare, demolare şi reconstruire a unei case de locuit din zona str. Tudor Vladimirescu fără a deţine autorizaţia de construire necesară, motiv pentru care a fost sancţionat cu amendă de 1.000 lei, conform art. 26, alin.1, lit a din actul normativ susmenţionat, dispunându-se concomitent oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

      NEREGULI CONSTATATE LA COMERCIANŢI

Agenții  Biroului Control Comercial  au  efectuat  verificări specifice la 52 unităţi economice cu puncte de lucru în Piaţa Armatei şi pe B-dul 22 Decembrie 1989.

În urma acestor controale, s-a constatat faptul că 4 agenți economici îşi desfășurau activitatea fără a deţine Avizul / Autorizaţia de Funcționare necesară eliberată de către municipalitate, iar 6 societăţi comerciale nu aveau specificate termenele de valabilitate ale produselor expuse spre vânzare, fapte ce încalcă prevederile art. 1 din Legea nr. 12/1990* – privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. În consecință, polițiștii locali au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în sumă de 13.400 lei.

   ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA ȘI MENȚINEREA ESTETICII MUNICIPIUL

Lucrătorii Compartimentului Protecția Mediului au soluționat 6 sesizări primite din partea unor persoane fizice și juridice cu privire la nerespectarea obligației de a asigura buna gospodărire a imobilelor, precum și a celei referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, impuse de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată, şi au efectuat controale cu aceeaşi tematică la 10 agenţi economici.

Verificările executate s-au soldat cu aplicarea a trei sancțiuni contravenționale  persoanelor care încălcau normele legale, exemplificativ în acest sens fiind cazul numitului T.I., care a depozitat o cantitate însemnată de deşeuri mixte pe domeniul public, după încheierea campaniei ,,Curăţenia generală de toamnă”, motiv pentru care a fost sancţionat cu amendă contravenţională conform art. 8, alin. 5 din actul normativ susmenționat, dispunându-se concomitent aducerea domeniului public la starea iniţială.