ACTIVITĂȚI DE CONTROL DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 01.11-30.11.2017 LA OBIECTIVUL COMERCIAL „HALELE CENTRALE OBOR”

0
690

    Poliția Locală Sector 2,  prin Serviciul Control Comercial și  Serviciul Prevenire și Control Împotriva Incendiilor, a acționat pe linia informării și verificării respectării normelor legale privind apărarea împotriva incendiilor, precum și activitatea comercială derulată în incinta Halelor Centrale OBOR, din București, sector 2.

În urma activității de control au fost aplicate următoarele sancțiuni:

SPCII:   – 50 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.200 lei;

               39 avertismente scrise;

SCC     – sancțiuni contravenționale în valoare de 8000 lei;

– 2 sancțiuni contravenționale cu consfiscarea mărfurilor, în valoare de 5000 lei;

           – 5 dispuneri de suspendare a activității unor societăți comerciale.

Totodată, pe parcursul verificărilor efectuate cu privire la deținătorii spațiilor comerciale edificate în perimetrul Halelor Centrale Obor, deținătorii spațiilor comerciale au fost informați în scris cu privire la obligațiile derivate din prevederile Legii 307/2006 – privind normele legale de apărare împotriva incendiilor.