ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE POLIȚIA LOCALĂ TÎRGU MUREȘ – SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 17 – 30 OCTOMBRIE 2017

0
451

  LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE

În intervalul de referință, cadrele Biroului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal au executat 169 verificări, atât pentru a rezolva cele 11 sesizări repartizate, cât și pentru a investiga unele situații semnalate în teren.

Subsecvent identificării investitorilor, beneficiarilor sau executanților a trei lucrări de construcții realizate fără „autorizație de construire”, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale cu amenzi în cuantum de 2.000 lei, iar într-un caz s-a dispus oprirea lucrărilor până la clarificarea împrejurărilor în care acestea se efectuează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 –republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

De asemenea, s-au efectuat controale la 37 terase sezoniere ale căror avize de ocupare a domeniului public erau anulate, în urma cărora s-a stabilit că 32 au fost ridicate de către proprietari, 4 agenți economici au solicitat și obținut noi avize, în timp ce un comerciant a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 2.000 lei, dispunându-se inclusiv eliberarea domeniului public, conform HCL nr. 28/2017.

 

        NEREGULI CONSTATATE LA AGENȚI COMERCIALI

Personalul Biroului Control Comercial  a  întreprins, conform „Planului de Control” aprobat,  verificări și reverificări specifice la 63 unități cu puncte de lucru în Piața Armatei sau care dețin terase de alimentație publică.

Cu prilejul acestor controale s-a constatat faptul că trei agenți economici nu dețineau Autorizația / Avizul de Funcționare eliberat de către municipalitate, iar  7 societăți comerciale nu aveau afișate prețurile tuturor mărfurilor expuse spre vânzare, fapte ce încalcă prevederile art. 1 din Legea nr. 12/1990* – privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. În consecință, polițiștii locali au aplicat 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.500 lei. Totodată, au fost sancționați cu amenzi în sumă de 6.000 lei, conform art. 75 din O.G. nr 99/2000, trei comercianți care au obstrucționat efectuarea controlului, neprezentându-se la sediul direcției cu actele solicitate la momentul verificărilor.

    ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA ȘI MENȚINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

Lucrătorii Compartimentului Protecția Mediului au soluționat 4 sesizări primite din partea unor persoane fizice și juridice cu privire la nerespectarea obligației de a asigura buna gospodărire a imobilelor, precum și a celei referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, impuse de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată, și au efectuat controale cu aceeași tematică la 8 agenți economici. Întrucât nu toți comercianții au dat curs invitației de a se prezenta la sediul instituției pentru clarificarea situației, inspectorii din cadrul acestui compartiment au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, conform prevederilor art. 27, alin 2 din actul normativ susmenționat.