ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 18 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2017

0
588

Acționând consecvent pentru respectarea principiului prevăzut de Codul de conduită a funcționarilor publici, privind îndeplinirea, cu profesionalism, responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate a atribuțiilor de serviciu conferite prin legislația specifică, personalul Direcției Poliția Locală a efectuat, în intervalul de timp menționat, circa 200 de controale pentru identificarea, prevenirea sau remedierea problemelor constatate ori semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș în domenii precum „disciplina în construcții și afișajul stradal”, „controlul comercial” și „protecția mediului”. Rețin atenția, în acest sens, cele aproximativ 120 de verificări întreprinse de polițiștii locali, cu scopul stabilirii eventualelor lucrări de construcții neautorizate demarate de persoane fizice sau juridice cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 (R), care au avut ca rezultat depistarea a 9 șantiere deschise cu încălcarea normelor în materie. În consecință, în 6 cazuri au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.000 lei, în timp ce în alte 3 situații au fost emise somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea aspectelor de legalitate. Relevant este cazul numitului C.V., care a început să toarne din beton fundația pentru două balcoane situate la parterul unui bloc de locuințe, fără a deține „Autorizația de construire” prevăzută de legislația în domeniu, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, concomitent cu dispunerea opririi lucrărilor și intrării în legalitate. Pe componenta control comercial, cadrele acestui birou au acționat în conformitate cu măsurile aprobate în cuprinsul „Planului de control” și au efectuat 66 de verificări la agenți economici cu diverse obiecte de activitate, menite să asigure protejarea populației împotriva unor acte ilicite. În urma acestor controale au fost aplicate 11 sancțiuni în cuantum de 12.400 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, prin efectuarea de acte și fapte de comerț fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, respectiv fără a deţine Avizul / Autorizaţia de Funcţionare corespunzătoare eliberată de către municipalitate.

Pe linia protecției mediului, în intervalul de referință s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 6 sesizări cu privire la nerespectarea  obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată și s-au executat controale la 8 agenți comerciali având aceeași tematică. În urma investigațiilor, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au identificat și sancționat 7 contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ susmenționat, prin  lipsa contractelor cu firma de salubrizare abilitată a ridica deșeurile provenite din derularea exercițiului economic sau întreţinerea necorespunzătoare a imobilelor pe care le deţin.