ACȚIUNI DE SALUBRIZARE A DOMENIULUI PUBLIC

0
607

Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș a reluat începând cu luna septembrie 2017, respectiv în fiecare zi de miercuri, activitatea de salubrizare a unor zone din municipiu, sens în care, sub supravegherea cadrelor instituției, 4 persoane care beneficiază de ajutor social sau care au obligația de a presta muncă în folosul comunității, au fost implicate în acțiuni de curățare a domeniului public, derulate în cartierele Mureșeni și Dâmbu Pietros. Contextual, dorim să reiterăm concetățenilor noștri faptul că în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 20/2008, alin. 5, este interzisă ,,aruncarea în altă parte decât în locurile anume destinate ( container,coșuri stradale etc.) a deșeurilor de orice fel”, nerespectarea acestei interdicții sancționându-se cu amendă contravențională cuprinsă între 100 și 300 lei. Potrivit art. 8, alin.1 din același act normativ ,, crearea și întreținerea unor platforme clandestine de depozitare a deșeurilor menajere vegetale, de grajd, a resturilor provenite din demolări sau construcții”, se sancționează cu amendă contravențională de la 200 la 2000 lei.

,,Să ne dorim cu toții un oraș curat!”