POLIȚIȘTII LOCALI DIN TG. MUREȘ AU DREPTUL ȘI OBLIGAȚIA DE A APLICA SANCȚIUNI PREVĂZUTE DE CODUL RUTIER !

0
600

Deoarece, în ultima perioadă pe rețelele de socializare dar și prin intermediul unor mijloace de informare în masă s-au vehiculat informații eronate conform cărora ,, șoferii nu mai pot fi amendați de către polițiștii locali –invocându-se  Decizia nr. 11/ 19 iunie 2017, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în scopul prevenirii unor fapte contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice, vă informăm că  în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 R, art. 7, lit. h) – l), polițiștii locali aplică sancțiuni la regimul rutier în următoarele situații:

  • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
  • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
  • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
  • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
  • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ – teritoriale.

Contextual, menționăm că Decizia nr. 11 / 19 iunie 2017, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, se referă exclusiv la: ,, competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul, comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

       Astfel, cele menționate mai sus nu exonerează cetățeanul de prevederile art. 2, pct.31 din Legea nr. 61/1991R , privind: ,, refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Nerespectarea celor de mai sus se sancționează conform art. 3, alin. 1, lit. a) din același act normativ, cu amendă de la 100 la 500 lei.