ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TG. MUREȘ, ÎN PERIOADA 24 IULIE – 16 AUGUST 2017

0
598

 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE

În intervalul de referință, cadrele Biroului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal au executat 92 verificări în teren pentru a rezolva 27 sesizări primite de la cetățeni sau instituții publice, precum și în baza constatărilor proprii.

După întreprinderea unor demersuri specifice au fost identificați investitorii, beneficiarii sau executanții a 17 lucrări de construcții realizate fără „autorizație de construire”, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale cu amenzi în cuantum de 11.500 lei, iar în alte 8 cazuri s-a dispus oprirea lucrărilor până la clarificarea situațiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 –republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Exemplificativ  este cazul unei societăți comerciale care a demarat lucrări de construire a unui chioșc alimentar fără a obține în prealabil documentele necesare, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 1.000 lei, dispunându-se concomitent oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate.

   NEREGULI CONSTATATE LA COMERCIANȚI

Agenții  Biroului Control Comercial  au  efectuat, conform „Planului de Control” aprobat,  o serie de verificări specifice la 92 comercianți care își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare.

Contextual, s-a constatat faptul că 5 agenți economici funcționau fără a deține Autorizația/Avizul de Funcționare necesare, eliberate de către municipalitate, iar 2 societăți comerciale nu aveau afișate prețurile mărfurilor expuse spre vânzare, fapte ce încalcă prevederile art. 1, din Legea nr. 12/1990* – privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, sens în care au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 14.000 lei.

    De asemenea,  7 producători care vindeau alimente fără a afișa etichetele de produs sau au completat necorespunzător carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, nerespectând astfel prevederile art. 14 alin. 3, respectiv art. 10 din Legea nr. 145/2014, au fost consiliați în vederea intrării în legalitate.

    ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA ȘI MENȚINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

Lucrătorii Compartimentului Protecția Mediului au soluționat 9 sesizări primite din partea unor persoane fizice și juridice cu privire la nerespectarea obligației de a asigura buna gospodărire a imobilelor, precum și a celei referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, impuse de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată.

În urma controalelor executate au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale unor persoane care depozitau deșeuri menajere sau rezultate din activitățile de construire/demolare în locuri nepermise ori își întrețineau necorespunzător clădirile, încălcând prevederile art. 1 sau art. 8 din actul normativ susmenționat.

De asemenea, s-a constatat faptul că 4 agenți economici nu dețineau contract cu operatorul de salubritate abilitat, nerespectând dispozițiile art. 3 din HCL nr. 20/2008, motiv pentru care cei în cauză au fost sancționați cu amenzi în cuantum de 400 lei.