CAMPANIE DE INFORMARE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA RISCURILOR LA INCENDIU

0
653

Poliția Locală Sector 2, derulează începând cu data de 16.08.2017, o amplă campanie de informare cu privire la obligațiile ce revin administratorului/operatorului economic/conducătorului instituției conform Legii 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor și obligațiile ce revin persoanelor fizice, asociaţiilor familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil conform art. 20 din Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor: „Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

Instituția noastră folosește acest prilej pentru a vă aduce la cunoștiință documentele  specifice și evidențele prevăzute în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007

Pe toată durata campaniei vor fi diseminate 2.000 de înștiințări, pe stradă, în cutiile poștale, reprezentanților asociațiilor de proprietari, agenților economici, pe toată raza Sectorului 2.