ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 10 – 24 IULIE 2017

0
574

Pentru rezolvarea problemelor constatate sau a celor semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, cadrele Direcției Poliția Locală au efectuat, în perioada de referință, peste  190 de controale pe linia disciplinei în construcții – afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții – afișaj stradal au fost executate 126 verificări în teren pentru identificarea  lucrărilor de construcții neautorizate, în urma cărora au fost depistate 13 şantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată. În consecință, s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în cuantum de 7.000 lei, în timp ce în 6cazuri au fost emise somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea situațiilor sau intrarea în legalitate.

Elocvent este cazul numitei C.A.N., care a realizat lucrări de extindere a locuinţei personale,  fără a deține  „Autorizația de construire” necesară, motiv pentru care au fost aplicate măsurile menționate mai sus.Pe componenta controlului comercial, în conformitate cu „Planul de Control” aprobat, personalul Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș a efectuat 66 de verificări  la  comercianți cu terase de alimentație publică sau care îşi desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare.

În urma acestor demersuri au fost aplicate 5 sancțiuni, în cuantum de 6.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990, întrucât comercianții își desfăşurau activitatea fără a deține Avizul sau Autorizația de Funcționare corespunzătoare eliberată de către municipalitatea.De asemenea, au fost sancţionaţi 4 producători agricoli deoarece au completat incorect carnetul de comercializare sau nu aveau afişate etichetele de produs ce cuprind informaţiile necesare (denumire, localitatea de origine, preţ), nerespectând astfel prevederile art. 10, respectiv art. 14 din Legea nr. 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Pe linia protecției mediului, s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 8 sesizări cu privire la nerespectarea  obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată și s-au executat controale la 19 agenți comerciali având aceeași tematică. În urma investigațiilor, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au identificat și sancționat contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ susmenționat, referitoare fie la obligativitatea deţinerii unui contract cu firma de salubrizare, fie cele privind depozitarea unor resturi  în alte locuri decât cele special amenajate.

Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș îi asigură pe cetățenii municipiului că va continua să dea dovadă de receptivitate și profesionalism față de problemele sesizate sau constatate, potrivit competențelor specifice conferite de legislația în vigoare.