„POLIŢIA LOCALĂ – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ”

0
726

TULBURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Cadrele Direcției Poliția Locală Tg. Mureș  au acționat prioritar, în perioada 12 – 19.06.2017,  pentru descurajarea și prevenirea faptelor antisociale, potrivit legislației specifice, intervenind pentru îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a atribuțiilor de serviciu. În intervalul de timp menționat au fost constatate un număr de 16 cazuri de tulburare a ordinii și liniștii publice ale concetățenilor, a căror instrumentare a presupus luarea măsurilor legale sancționatorii necesare restabilirii normelor de conviețuire socială, respectiv aplicarea unor sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse între 200 – 1.000 lei.

STAȚIONĂRI NEREGULAMENTARE PE DOMENIUL PUBLIC

     În perioada de referință, cadrele Biroului de Siguranță Rutieră au constatat un număr de 212 fapte aflate sub incidența Hotărârii Consiliului Local nr. 197/2007M și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, care sancționează nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la oprirea, staționarea, parcarea și accesul interzis.

Totodată, au fost identificate un număr de 6 vehicule cu masa mai mare de 7,5 tone care nu dețineau autorizație de liberă trecere” pe anumite sectoare de drum, motiv pentru care conducătorii auto au fost sancționați contravențional cu câte 290 lei și două puncte penalizare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

CERȘETORIE

Agenții Poliției Locale au depistat, în perioada evidențiată, un număr de 32 persoane care apelau la mila publică în proximitatea piețelor, parcurilor, magazinelor alimentare, precum și în zona centrală. Adulții surprinși în această ipostază au fost sancționați contravențional, iar în cazul minorilor acțiunile s-au îndreptat împotriva ocrotitorilor legali. O componentă importantă a strategiei anti-cerșetorie o reprezintă cooperarea cu instituțiile abilitate în ceea ce privește asigurarea protecției sociale, sens în care un număr de 4 minori cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani au fost ridicați de pe stradă și predați Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, pe bază de proces-verbal, în vederea efectuării unor anchete sociale.

CĂLĂTORI SURPRINȘI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN FĂRĂ BILET SAU LEGITIMAȚII DE CĂLĂTORIE

Patrulele mobile și agenții Biroului de Siguranță Rutieră din cadrul Direcției Poliția Locală au acordat sprijin controlorilor S.C. Transport Local S.A., în perioada de referință fiind depistat un număr de 36 persoane care circulau pe mijloacele de transport în comun fără a avea bilete sau legitimații de călătorie. Acestea au fost sancționate contravențional cu suma totală de 1.980 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2008.

 

MISIUNI EXECUTATE CU OCAZIA UNOR MANIFESTĂRI PUBLICE

Personalul  Direcției Poliția Locală a asigurat, în intervalul menționat, alături de celelalte forțe de ordine publică și siguranță rutieră, buna desfășurare a manifestărilor stradale, suplimentând  dispozitivul   operativ,  cu  35 de agenți  pentru  următoarele 5 activități:

  • 06.2017 – Procesiune religioasă a Bisericii Romano-Catolice;
  • 16-18.06.2017 – Festivalul „Maris Fest”;
  • 06.2017 – Parada „Moto”;
  • 06.2017 – Parada „SKIRT BIKE MUREȘ”;
  • 06.2017 – Procesiune religioasă „Preasfântul Trup și sânge al lui Isus”.