ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE POLIȚIA LOCALĂ TG. MUREȘ ÎN PERIOADA 01 – 12 IUNIE 2017

0
597

Pentru rezolvarea, cu promptitudine și profesionalism, a problemelor constatate sau a celor semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, cadrele Direcției Poliția Locală au efectuat, în perioada de referință, peste 200 de controale pe linia disciplinei în construcții – afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții – afișaj stradal au fost executate 92 verificări în teren pentru identificarea  lucrărilor de construcții neautorizate, în urma cărora au fost depistate 13 șantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, fiind aplicate 7sancțiuni contravenționale în cuantum de 7.000 lei, în timp ce în 6 cazuri au fost emise somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea situațiilor sau intrarea în legalitate.

Elocvent este cazul numitului H.G. care a realizat lucrări de anvelopare a unui bloc de locuințe,  fără a deține  „Autorizația de construire” necesară, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, dispunându-se oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate.

Pe linia protecției mediului, s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 11 sesizări cu privire la nerespectarea  obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată și s-au executat controale la agenți comerciali având aceeași tematică.

 

În baza investigațiilor, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au identificat și sancționat 4 contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ susmenționat, referitoare la întreținerea necorespunzătoare a imobilelor în care își desfășoară activitatea, sau la depozitarea unor resturi provenite din derularea exercițiului economic în alte locuri decât cele special amenajate.

Pe componenta controlului comercial, în conformitate cu „Planul de Control” aprobat, personalul Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș a efectuat verificări  la 106 agenți economici cu terase de alimentație publică sau a căror avize de funcționare au fost anulate pentru neplata taxei de viză aferentă anului 2016.

În urma acestor demersuri au fost aplicate 8 sancțiuni, în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990*, întrucât comercianții își desfășurau activitatea fără a deține Avizul sau Autorizația de Funcționare corespunzătoare eliberată de către municipalitate.

Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș îi asigură pe cetățenii municipiului că va continua să dea dovadă de receptivitate și profesionalism față de problemele sesizate sau constatate, potrivit competențelor specifice conferite de legislația în vigoare.