SOMAŢIE CU PRIVIRE LA VEHICULELE FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC ORI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ

0
585

În conformitate cu prevederile art. 6, cap. 2 din Legea nr. 421/2002- privind regimul juridic al vehiculelor  fără  stăpân sau abandonate pe terenuri  aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a art. 6 din H.G. nr. 156/2003– referitoare la aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, în vederea identificării deţinătorului legal al vehiculului, se aduce la cunoştinţă publică, lista cuprinzând autovehiculele fără stăpân staţionate pe domeniul public sau privat al municipalității, tabel care se afişează şi la sediul Primăriei Tîrgu Mureş.

Menționăm că au fost identificate pe domeniul public sau privat al municipiului Tîrgu Mureş, autovehiculele cu următoarele caracteristici:

  1. 1VW GOLF  de  culoare neagră, fără număr de înmatriculare,  abandonat pe domeniul public, pe Mihail Kogălniceanu nr. 8 .
  2. 2FORD ESCORT de culoare  roșie, fără număr de înmatriculare,  abandonat  pe  domeniul  public,  pe  Libertății  nr. 38 .
  3. FORD MONDEO de  culoare  gri, fără număr de înmatriculare  ,  abandonat pe domeniul public, în P. ța Onești nr. 16 A .
  4. RENAULT SCENIC de culoare albastră, fără număr de înmatriculare  ,  abandonat pe domeniul public, pe str. Gloriei nr.13.

Precizăm că în conformitate cu prevederile H.G. nr. 156/2003, în situaţia în care vehiculul nu este revendicat de către deţinătorul legal şi ridicat de pe domeniul public sau privat al municipiului, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunţului, prin dispoziţia primarului, autovehiculul va fi trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 421/2002.

În cazul în care nu se va da curs acestei  somaţii, vehiculele vor fi ridicate de pe domeniul public, iar eventuala restituire se va face conform art. 15, alin. 2 din H.G. nr. 156/2003, după achitarea unei amenzi contravenţionale de 2.000 lei şi a taxelor aferente ridicării şi depozitării vehiculelor.