ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 10 – 21 APRILIE 2017

0
635

În perioada de referință, personalul Direcției Poliția Locală a efectuat peste 170 de controale pe linia disciplinei în construcții și afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului pentru a rezolva, în conformitate cu atribuțiile date în competență prin Legea nr. 155/2010, diversele probleme constatate sau semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții și afișaj stradal au fost executate 85 de verificări în teren pentru identificarea lucrărilor de construcții neautorizate, care au avut ca rezultat depistarea a două șantiere în care se desfășurau activități de genul celor menționate fără deținerea autorizațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991(R), fapt pentru care inspectorii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 de lei, concomitent cu dispunerea imediată a opririi lucrărilor și intrării în legalitate.

Relevant în acest sens este cazul unei persoane fizice care a demarat lucrări de anvelopare energetică la un bloc de locuințe fără să dețină „Autorizația de construire” necesară potrivit legislației în vigoare, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. a din actul normativ susmenționat, a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 de lei și somată să sisteze lucrările până la dobândirea documentelor conforme.

O altă sancțiune, în valoare de 2.500 de lei, a fost aplicată unei societăți comerciale care, în lipsa Avizului conform din partea Administrației Domeniului Public, a realizat lucrări de amenajare a trotuarelor și a căilor de acces, încălcând în acest fel prevederile Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2014, cap.IX, alin. 1, lit. a.

Pe linia protecției mediului, lucrătorii Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au verificat, în intervalul menționat, respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată, în urma cărora au identificat și sancționat 13 contravenienți care nu dețineau contracte cu firma de salubritate abilitată a ridica deșeurile provenite din derularea exercițiului economic.

De asemenea, pe baza a 15 sesizări ale tîrgumerșenilor, inspectorii de mediu au constatat o serie de încălcări ale obligației de a păstra și întreține curățenia în spațiile aferente locuințelor, fiind luate atât măsuri de remediere a situațiilor respective, cât și de sancționare a persoanelor care nu s-au conformat somațiilor legale dispuse de agenți.

Nu în ultimul rând, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș s-au implicat nemijlocit în organizarea și coordonarea acțiunilor de curățenie efectuate pe domeniul public în zonele Belvedere, Dâmbu și Mureșeni, implicând în această activitate și  asistații social.

 

Pe componenta controlului comercial, inspectorii acestui birou au executat 77 de controale și verificări specifice programului de activitate pe luna aprilie 2017, în urma cărora au constatat o serie de abateri de la prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.

În consecință, 1 agent economic a fost sancționat contravențional cu suma de 1.000 de lei pentru lipsa Avizului de funcționare, alți doi au fost amendați cu 1.500 de lei fiecare întrucât nu dețineau Autorizație provizorie pentru terasă, în timp ce în cazul a două societăți comerciale au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 4.000 de lei deoarece comercializau produse cu termenul de valabilitate expirat.

Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș îi asigură pe cetățenii municipiului că va continua să trateze cu maximă responsabilitate problemele semnalate de către tîrgumureșeni și că va acționa cu promptitudine pentru remedierea operativă a acestora.