ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 14 – 31 MARTIE 2017

0
615

Cadrele Direcției Poliția Locală au efectuat, în perioada analizată, peste 177 de controale pe linia disciplinei în construcții – afișaj stradal, control comercial și protecția mediului pentru a rezolva, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în cuprinsul Legii nr. 155/2010, diferitele probleme constatate sau semnalate pe raza municipiului.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții – afișaj stradal au fost executate  110 verificări în teren pentru identificarea  lucrărilor de construcții neautorizate, care au avut ca rezultat depistarea a 6 șantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, privind disciplina în construcții, în urma cărora au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.000 lei, iar în alte 9 cazuri s-au emis somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea situațiilor sau intrarea în legalitate.

Edificativ este cazul unei societăți comerciale care a demarat lucrări de construire a unei locuințe de serviciu,  fără a deține  „Autorizația de construire” necesară, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, dispunându-se oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate.

Pe linia protecției mediului, în intervalul amintit s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 9 sesizări cu privire la nerespectarea  obligațiilor referitoare la condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată și s-au executat controale la 6 agenți comerciali având aceeași tematică. În urma investigațiilor, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au identificat și sancționat 7 contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ susmenționat, prin întreținerea necorespunzătoare a imobilelor în care își desfășoară activitatea sau lipsa contractelor cu firma de salubritate abilitată a ridica deșeurile provenite din derularea exercițiului economic.

În conformitate cu „Planul de Control” aprobat, cadrele Biroului Control Comercial au efectuat o serie de verificări specifice la 61 agenți economici cu terase amplasate pe domeniul public sau ale căror avize de funcționare au fost anulate pentru neplata taxei de viză pentru anul 2016. Subsecvent controalelor au fost aplicate 6 sancțiuni în cuantum de 7.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990*, întrucât comercianții își desfășurau activitatea fără a deține avizul de funcționare eliberat de către municipalitate sau autorizația provizorie pentru terasă.