ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII – AFIȘAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TG. MUREȘ ÎN PERIOADA 1 – 14 MARTIE 2017

0
648

    CONTROALE PRIVIND PANOURILE PUBLICITARE MOBILE

În intervalul de referință, cadrele Biroului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal au derulat o amplă acțiune de verificare a modului de respectare a condițiilor de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului cu panouri publicitare mobile (pitici publicitari).

Controalele efectuate au vizat 88  de agenți economici care aveau amplasate astfel de materiale publicitare, iar în urma acestora peste  50% dintre piticii publicitari au fost retrași întrucât nu s-au respectat normele legale în vigoare, în 20% din situații s-a solicitat și obținut avizul necesar eliberat de Administrația Domeniului Public, iar aproximativ 30% dintre cazuri sunt în curs de clarificare.

    LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NEAUTORIZATE

Personalul cu atribuții pe linia disciplinei în construcții a acționat, cu prioritate, pentru rezolvarea celor 22 de sesizări primite din partea cetățenilor sau instituțiilor publice, precum și a neregulilor constatate cu prilejul verificărilor în teren.

Astfel,  au fost identificați investitorii, beneficiarii sau executanții a lucrări de construcții realizate fără „autorizație de construire”, fiind sancționați contravențional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu amenzi în valoare de 5.000 lei.

NEREGULI CONSTATATE LA COMERCIANȚI

Verificările specifice efectuate de inspectorii Biroului Control Comercial la 49 de comercianți  cu puncte de lucru în diferite cartiere au avut ca rezultat depistarea a 6 agenți economici care își desfășurau activitatea fără a deține Autorizația/Avizul de funcționare necesar eliberat de către municipalitate, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.000 lei, conform art. 1 din Legea nr. 12/1990*.

În condițiile în care vremea devine favorabilă, pe această cale atenționăm agenții comerciali care derulează activități de alimentație publică pe terasele sezoniere din fața unității, pe terenul aparținând domeniului public sau privat al municipiului, să se asigure că îndeplinesc condițiile legale, respectiv dețin „Autorizația provizorie de funcționare pentru terasele de alimentați public㔄Avizul pentru ocuparea domeniului public” și „Avizul eliberat de Direcția Arhitect Șef” întrucât urmează a se efectua controale pe această temă, societățile în cauză riscând amenzi de până la 20.000 lei.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA ȘI MENȚINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

Pe baza sesizărilor primite din partea cetățenilor, inspectorii din cadrul Compartimentului Protecția Mediului au efectuat cercetări și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale unor persoane care au parcat autovehiculele în zone verzi, încălcând prevederile art. 26 din HCL nr. 197/2007 privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiu.

De asemenea, numitul B.I. a fost surprins în timp ce depozita deșeuri menajere în alte locuri decât cele special amenajate, motiv pentru care agenții Direcției Poliția Locală l-au sancționat cu suma de 300 lei, în conformitate cu art. 8 alin 5 din HCL nr. 20/2008.