CAMPANIE DE INFORMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

0
680

Poliția Locală Sector 2, prin Direcția Control, derulează o Campanie de informare a Asociațiilor de proprietari cât și a proprietarilor de imobile, care are ca scop prevenirea eventualelor accidente, generatoare de pagube materiale sau vătămări ale persoanelor, în cazul nerespectării legislației în domeniul executării lucrărilor de construcții

Materialele, diseminate pe perioada derulării campaniei, informează Asociațiile de proprietari și  proprietarii de imobile asupra modificărilor apărute în legislația în domeniu și comunică faptul că, întreaga răspundere civilă, penală sau contravențională pentru nerespectarea legislației în domeniul executării lucrărilor de construcții revine, în solidar, tuturor coproprietarilor.