ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII – AFIŞAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TG. MUREȘ, ÎN PERIOADA 14 – 28 FEBRUARIE 2017

0
640

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII NEAUTORIZATE

În intervalul de referinţă, cadrele Biroului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal au acționat atât pentru rezolvarea celor 22 sesizări primite de la cetăţeni sau instituţii publice, cât și pentru remedierea neregulilor constatate cu prilejul verificărilor efectuate în teren.

După întreprinderea unor demersuri specifice au fost identificaţi investitorii, beneficiarii sau executanţii a lucrări de construcţii realizate fără „autorizaţie de construire”, fiind sancţionaţi contravenţional în baza Legii nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu amenzi în cuantum de 4.000 lei.

Exemplificativ  este cazul unei societăţi comerciale care a executat lucrări de reamenajări interioare şi exterioare ale unei clădiri fără a obţine, în prealabil, documentele necesare, motiv pentru care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 1.000 lei, dispunându-se, concomitent, oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

    NEREGULI CONSTATATE LA COMERCIANŢI

Agenţii  Biroului Control Comercial  au  efectuat, conform „Planului de Control” aprobat,  o serie de verificări specifice la 65 comercianţi cu puncte de lucru situate pe Bulevardul „1848”.

Contextual, s-a constatat faptul că 7 agenţi economici îşi desfăşurau activitatea fără a deţine Autorizaţia/Avizul de funcţionare necesar eliberat de către municipalitate, 2 comercianţi nu aveau afişate preţurile produselor expuse spre vânzare, iar două societăţi comercialevindeau diverse produse expirate sau fără termene de valabilitate, fapte ce încalcă art. 1, din Legea nr. 12/1990* – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, sens în care au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.500 lei.

   ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MENŢINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

Lucrătorii Compartimentului Protecţia Mediului au soluţionat 4 sesizări primite din partea unor persoane fizice şi juridice cu privire la nerespectarea obligaţiei de a asigura buna gospodărire a imobilelor, precum şi a celei referitoare la condiţiile de depozitare şi colectare a deşeurilor menajere, impuse de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată.

În urma controalelor executate au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale unor persoane care depozitau deşeuri menajere şi moloz în locuri nepermise sau care aveau parcate autovehicule în zone verzi, încălcând astfel art. 8 din actul normativ susmenţionat, respectiv art. 26 din HCL nr. 197/2007 privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiu.

De asemenea, s-a constatat faptul că 7 agenţi economici nu deţineau contract cu operatorul de salubritate abilitat, nerespectând în acest fel dispoziţiile art. 3 din HCL nr. 20/2008, motiv pentru care cei în cauză au fost sancţionaţi cu amenzi în cuantum de 1.300 lei.