ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII – AFIŞAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN PERIOADA 01 – 14 FEBRUARIE 2017

0
572

Pentru rezolvarea, cu promptitudine și profesionalism, a problemelor constatate sau semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș, cadrele Direcţiei Poliţia Locală au efectuat, în intervalul 01 – 14 februarie, peste 133 de controale în diverse domenii de activitate, în conformitate cu atribuțiile conferite prin Legea nr. 155/2010.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții – afișaj stradal au fost executate 29 verificări în teren pentru identificarea  lucrărilor de construcţii neautorizate, în urma cărora au fost depistate 16 șantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, fiind aplicate 8sancţiuni contravenţionale în sumă de 10.500 lei, iar în alte 8 cazuri au fost emise somații de oprire a lucrărilor până la clarificarea situaţiilor sau intrarea în legalitate.

Elocvent este cazul unei societăţi comerciale care a realizat lucrări de construire a unei case de locuit,  fără a deţine  „Autorizaţia de construire” necesară, motiv pentru care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 2.000 lei, dispunându-se oprirea lucrărilor şi intrarea în legalitate.

Pe linia protecției mediului, în perioada menționată s-au întreprins verificări pentru soluţionarea a două sesizări cu privire la nerespectarea  obligaţiilor referitoare la condiţiile de depozitare şi colectare a deşeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată şi s-au executat controale la 20 de agenţi comerciali având aceeaşi tematică. În urma investigaţiilor, angajații Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş au identificat şi sancţionat 12 contravenienţi care au încălcat prevederile actului normativ susmenţionat, prin depozitarea unor resturi în alte locuri decât cele special amenajate, întreţinerea necorespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea sau lipsa contractelor cu firma de salubrizare abilitată a ridica deşeurile provenite din derularea exerciţiului economic.

 

În ceea ce privește activitatea de control comercial, în conformitate cu „Planul de Control” aprobat, personalul instituției a efectuat o serie de verificări specifice la 84 agenţi economici cu puncte de lucru în B-dul 1848 sau care practicau vânzări cu preţ redus. În urma controalelor au fost aplicate 6 sancţiuni în cuantum de 8.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990*, întrucât comercianţii îşi desfăşurau activitatea fără a deţine „Avizul de Funcţionare” eliberat de către municipalitate sau fără a afişa preţurile mărfurilor.

De asemenea, s-au constatat abateri de la dispoziţiile art. 19, pct 1 din O.G. nr. 99/2000 care prevăd obligativitatea depunerii, la Primărie, a unei notificări în cazul vânzărilor de lichidare a stocurilor şi ale art. 75, pct. 3 din acelaşi act normativ, care interzic comercializarea altor produse decât cele înscrise în „Avizul de Funcţionare”, fiind dispuse două sancţiuni contravenţionale, în sumă de 1.200 lei.

Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş îi asigură pe cetăţenii municipiului că va continua să dea dovadă de receptivitate faţă de problemele semnalate și că va acționa, cu celeritate, pentru rezolvarea neregulilor sesizate sau constatate, potrivit competențelor specifice conferite de legislația în vigoare.