ACTIVITĂŢI POLIȚIA LOCALĂ TG. MUREȘ

0
602

 În intervalul analizat, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au efectuat aproximativ 120 de verificări pe linia disciplinei în construcții și afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului, reușind să rezolve cu promptitudine problemele constatate sau semnalate pe raza municipiului, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în conținutul Legii 155/2010 – Legea Poliției Locale.

1.  Astfel, pe componenta Control disciplină în construcții și afișaj stradal rețin atenția cele 37 de verificări efectuate la diverse șantiere de pe teritoriul orașului, în urma cărora au fost depistate 7 lucrări fără deținerea „Autorizației de construire”. După întreprinderea unor activități specifice, au fost stabilite împrejurările în care s-au realizat acestea, au fost identificați investitorii, beneficiarii și executanții, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 9.000 de lei, în baza Legii 50/1991R – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Concomitent, în 5 cazuri s-a demarat procedura sesizării organelor competente în vederea începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control cu atribuții în domeniu, precum și de realizare a unor lucrări fără deținerea „Autorizației de construire”.

2. Verificările efectuate pe linia Protecției Mediului au avut ca rezultat soluționarea a 14 sesizări referitoare atât la creșterea și întreținerea animalelor în adăposturi situate la o distanță mai mică de 10 metri de drumurile publice sau de ușile și ferestrele imobilelor locuite, cât și la depozitarea în containerele și europubelele aferente blocurilor de locuințe sau în coșurile de deșeuri din rețeaua stradală a reziduurilor de orice tip, de către persoane fizice sau reprezentanții unor persoane juridice.

Pe lângă amenzile în cuantum de 800 de lei aplicate în situațiile de mai sus, inspectorii Direcției Poliția Locală au somat mai multe societăți comerciale să-și îndeplinească obligațiile ce le revin potrivit prevederilor HCL nr.20/2008, de a asigura curățenia imobilelor sau terenurilor ale căror proprietari/administratori sunt.

3. În ceea ce privește componenta Control comercial, cadrele instituției au efectuat 64 de verificări specifice conform programului de activitate pe anul în curs, controale în urma cărora s-au întocmit 15 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 17.325 lei.

Printre cele mai frecvente abateri de la legislația în vigoare, constatate în perioada de referință, s-au numărat lipsa avizelor sau autorizațiilor de funcționare în cazul a 6 agenți economici, neafișarea prețurilor de vânzare a produselor comercializate de către 4 agenți economici, dar și neafișarea etichetelor de produs în mod corespunzător.

În context reține atenția și sancționarea reprezentantului unei societăți comerciale din municipiu cu suma de 5.000 de lei, conform art.3, alin.1 din Legea 349/2002, întrucât a permis fumatul în spațiul public închis în care unitatea își desfășoară activitatea.

Direcția Poliția Locală Tîrgu Mureș îi asigură pe cetățenii municipiului că va continua să acționeze cu profesionalism și promptitudine pentru rezolvarea neregulilor constatate și semnalate, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin prin legislația specifică.