ADUNAREA GENARALĂ A FEDERAȚIEI NAȚIONALE A POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA

0
626

Sâmbătă, 26.03.2016, a avut loc întâlnirea Adunării Generale a asociațiilor membre ale Federației Naționale a Polițiștilor Locali din România, în Localitatea Tărlungeni, Jud. Brașov.

La eveniment au participat 40 de delegaţi reprezentând 19 organizaţii teritoriale, dar și invitați: președinții de onoare ai FNPL, D-nul  Aldea Eugeniu și D-nul Găzdac Florin, Directorul Executiv Adjunct al Poliției Locale Oradea, Dl Găluț Ioan Nicolae și Directorul Poliției Locale Fălticeni, D-nul  Buhlea Paul.

În deschiderea ședinței Dl Bogdan Serafim, director de vânzări din partea companiei Nextel Business Solutions a prezentat participanților din cadrul polițiilor locale soluții profesionale de securitate.

În cadrul întâlnirii Președintele FNPL, Dl Aurel Dobrilă , a prezentat raportul de gestiune și a informat reprezentanții asociațiilor asupra activităților desfășurate în interesul membrilor pe parcursul anului. Pe lânga problemele administrative discutate în cadrul întâlnirii, Dl Președinte Dobrilă Aurel face apel catre reprezentanții asociațiilor membre pentru informarea polițiștilor locali cu privire la activitatea FNPLR, în vederea dobândirii calității de membrii: „FNPLR nu este o organizație sindicală, este o organizație profesională. Polițiștii locali pot face parte din Asociațiile profesionale de pe langa polițiile locale chiar daca fac parte și din organizații sindicale. Nu este foarte importantă contribuția banească, având în vedere cotizația de 1 leu pe membru. Se dorește ca atunci cand mergem și reprezentam FNPLR, să putem spune că susținem interesele a peste 11 000 de polițiști locali. Au fost susținute interesele polițiștilor locali și a personalului din cadrul polițiilor locale, indiferent ca aceștia au facut parte sau nu din asociațiile membre FNPLR, în cadrul tuturor întâlnirilor la care am participat .”

Pe tot parcursul anului, FNPLR a considerat proiectul Legii privind Statutul Polițistului Local un obiectiv extrem de important și de interes general pentru toți polițiștii locali. Prin acest proiect se dorește profesionalizarea instituției poliției locale , precum și un  mod de acțiune unitar al polițiștilor locali cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, proceduri de lucru, norme privind condițiile specifice de încadrare, norme și instrucțiuni cu privire la modul în care se realizează pregătirea profesională continua.

S-a precizat faptul că proiectul de lege se află în desfășurarea procedurilor de verificare și avizare la MDRAP, urmând ca acest minister să  îl promoveze către Parlamentul României, în calitate de inițiator.

Asociația Aspire Excellence propune desfășurarea conferinței 5 ANI DE POLIȚIE LOCALĂ. Ca tema propusa pentru abordare este siguranța cetățeanului ca prioritate numărul 1 a poliției locale. Asociațiile prezente au votat în unanimitate ,,pentru”, cu mențiunea posibilității modificării datei și a locației desfașurării acestui eveniment.

În concluzie, președintele, vicepreședinții și reprezentanții asociațiilor  membre vor continua obiectivele stabilite pentru anul 2016 , astfel încat orice Poliție Locală din România, să fie considerată un partener aflat pe poziţii de egalitate cu orice structură similară de ordine publică şi nu numai. Pentru acest an se dorește o mai bună viziblilitate pe plan național și creșterea numărului membrilor FNPLR pentru rezultate mai bune în obținerea drepturilor polițiștilor locali.