PROIECTUL DE LEGE PRIVIND STATUTUL POLIȚISTULUI LOCAL

0
636

Federația Națională a Polițiștilor Locali din România și Uniunea Sindicatelor Polițiștilor Locali din România , în baza Proiectului de colaborare încheiat în 17 februarie 2016, prin Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România „Columna”au înaintat în data de 23.02.2016, prin adresa cu nr. 19670, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, spre competentă analiză, proiectul de lege privind Statutul polițistului local, asumat de toate structurile mai sus menționate.

În acest context, am solicitat M.D.R.A.P. ca în urma desfășurării procedurilor de avizare și consultare cu celelalte ministere, să promoveze proiectul de lege către Parlamentul României , în calitate de inițiator.

Anexat găsiți adresa de înaintare 19670/23.02.2016 și proiectul de lege privind Statutul polițistului local.