RENUMELE POLIȚIȘTILOR LOCALI TÎRGUMUREȘENI A DEPĂȘIT GRANIȚELE ȚĂRII

0
474

Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, a publicat la finele anului 2014, lucrările unei conferințe cu participare internațională, într-un ,,caiet științific, sub titlul ,,Perpetua misiune a administrației publice de a fi în serviciul societății, editorul coordonator al acesteia fiind Maria Orlov – președinte al institutului.

Astfel, la pagina 374 a lucrării, a fost publicată prelegerea ,, Instituția Poliției Locale din România. Studiu de caz: Poliția Locală a municipiului Tîrgu Mureș, România.

Expunerea prezentată de către subsemnatul, în aula Academiei de Științe a Republicii Moldova, cuprinde în 10 pagini cadrul normativ în care își desfășoară activitatea Poliția Locală din România, structura organizatorică a Poliției Locale Tîrgu Mureș, obiectivele, activitățile de informare și prevenire derulate de  către aceasta.

Deoarece Republica Moldova, tinde a se alinia la standardele UE și în problematica specifică structurilor de ordine și siguranță publică, Primăria Generală a Chișinăului, respectiv Pretura Rîșcani din capitala Moldovei, și-au manifestat oficial intenția de a prelua modelul  Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș, pentru înființarea unor instituții similare în unitățile administrativ-teritoriale menționate mai sus.