INFORMARE

0
530

Conform mandatului primit la investitura conducerii FNPLR din data de 17.05.2014 de la Orăștie, în perioada imediat următoare am intreprins următoarele acțiuni și demersuri în spiritul îmbunătățirii condițiilor salariale ale polițiștilor locali și a armonizării legii 155/2010 cu celelalte acte normative spre normalizarea situatiei.

  1. Am centralizat de la Polițiile Locale problematica rezultată în urma derulării controalelor CURȚII DE CONTURI în vederea formulării unui punct de vedere către Președintele Curții de Conturi pentru o interpretare unitară a prevederilor legale existente și drepturilor câștigate de personalul acestora. Sesizarea scrisă a instituției Guvernului României și a domnilor vicepremieri LIVIU DRAGNEA și GABRIEL OPREA pentru amendarea OG 37/19.06.2014 în sensul cuprinderii structurilor de poliție locală pentru a beneficia de drepturile respective.
  2. Sesizarea instituției AVOCATUL POPORULUI pentru precizarea unui punct de vedere oficial în legătură cu tratamentul discriminatoriu al OG 37/2014.
  3. Intervenție către Camera Deputaților din Parlamentul României pentru intrarea în procedura legislativă a propunerii de modificare a Legii 155/2010, inițiativă semnată de 22 de deputați și care a primit aviz negativ de la Senat dar Camera Deputaților este decizională.
  4. Continuarea demersurilor pentru aprobarea inițiativei legislative a Senatului României privind declararea zilei de 21 Mai ca zi a Poliției Locale.

Cu deosebită considerație,

 

CONDUCEREA FNPLR