VIZITĂ LA POLIȚIA LOCALĂ BISTRIȚA

0
518

La invitația conducerii Poliției locale Bistriţa, o delegație a F.N.P.L. alcătuită din președinte de onoare – Florian C.Găzdac și vicepreședinte – Ovidiu Banga, a participat la o ședință de informare cu privire la scopul și rolul Federației în promovarea intereselor profesionale ale personalului instituțiilor de poliție locală din România.
La întâlnire au participat alături de conducerea instituției – director executiv Florin Frandeş și leaderul Sindicatului din instituţie, Cristian Georgiu, majoritatea colectivului Poliției locale Bistriţa.
Conform ordinii de zi s-a făcut o prezentare succintă a F.N.P.L.  – organizare, statut, activități principale, insistându-se asupra modalităților prin care această organizație asociativă poate și reușește să reprezinte la nivel local și național interesele profesionale ale salariaților din instituțiile de poliție locală din România, precum şi colaborarea pe care o are cu organizaţii sindicale ale poliţiştilor locali.

Gazdele evenimentului și-au manifestat intenția de a se alătura Federației solicitând informații, pe care le-au și primit pe loc, cu privire la modalitatea de afiliere și modul în care F.N.P.L. poate acţiona pentru promovarea unor acte normative cu incidenţă asupra activităţii poliţiştilor locali. Reprezentanții Federației au răspuns la mai multe întrebări din sală, printre care şi la câteva referitoare la condiţiile de muncă specifice şi salarizarea personalului.