ADUNAREA GENERALĂ A FNPLR LA ORĂŞTIE

0
842

In perioada 16-18 mai 2014, în Municipiul Orăştie, au avut loc lucrările Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.

 

La eveniment au participat 32 de delegaţi reprezentând 18 organizaţii teritoriale, astfel că s-au îndeplinit condiţiile statutare.

 

● Ordinea de zi, s-a citit de către d-nul Găzdac C. Florian, preşedintele FNPL.
1. Darea de seamă asupra activităţii din 2013 şi descărcarea de gestiune;
2. Raport activitate Preşedinte.
3. Alegerea preşedintelui FNPL (având în vedere intenţia de demisie a preşedintelui);
4. Probleme administrative;
5. Propuneri modificare statut FNPL;
6. Diverse.

 

 

1. Darea de seamă asupra activităţii Federaţiei din anul 2013 şi bilanţul contabil pe anul 2013 precum şi descărcarea de gestiune au fost prezentate de către secretarul FNPL Balint Eudochia. S-a prezentat bugetul de venituri şi cheltuieli ale FNPL pe anul 2013, veniturile fiind provenite din cotizaţiile membrilor.
S-a supus la vot aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil pe anul 2013 al FNPL, precum şi descărcarea de gestiune acesta fiind votat ,,pentru” în unanimitate.

2. D-nul preşedinte Găzdac C. Florian şi-a prezentat raportul de activitate, la încetarea mandatului, care poate fi vizualizat aici.
În finalul alocuţiunii D-nul Găzdac C. Florian a propus Adunării Generale să aprobe acordarea Diplomei de „Membru de Onoare”, fostului preşedinte al F.N.P.L. D-nul Aldea Eugeniu, ca expresie a recunoştinţei pentru meritele deosebite în înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea F.N.P.L. S-a aprobat în unanimitate. Diploma a fost predată D-lui Ionescu Rareş, pentru a fi înmânată titularului.

 

3. D-nul Găzdac C. Florian şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte a FNPL în faţa Adunării Generale, motivând prin faptul că nu mai este membru activ în cadrul unei instituţii de poliţie locală şi astfel din punct de vedere moral consideră că nu mai poate ocupa această funcţie.
A mulţumit tuturor membrilor Federaţiei pentru sprijinul acordat de-alungul mandatului său şi a urat noului preşedinte să se înarmeze cu sănătate, voinţă şi multă putere de muncă.

Având în vedere demisia depusă, s-a trecut la procesul de alegeri pentru ocuparea aceastei funcţii.

D-na Balint Eudochia l-a propus pe D-nul Dobrilă Aurel pentru a ocupa funcţia de preşedinte. Nemaifiind alte propuneri, s-a supus la vot această propunere.S-a votat în unanimitate ,,pentru”. Astfel D-nul Dobrilă Aurel, director general al Poliţiei Locale Sector 2 Bucureşti şi membru al Asociaţiei Poliţiştilor Locali DECEBAL Sector 2 Bucureşti, a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.
D-nul Dobrilă Aurel a mulţumit membrilor Federaţiei pentru încrederea acordată de a-l investi în funcţia de preşedinte al FNPL şi de a le reprezenta interesele. I-a mulţumit D-lui Găzdac C. Florian pentru activitatea şi eforturile depuse pentru bunul mers al organizaţiei şi pentru promovarea unor proiecte legislative în favoarea poliţiştilor locali.
A precizat că va continua activitatea începută, va face tot posibilul pentru a se aproba proiectele legislative care se află în dezbatere în Parlament, privind acordarea anumitor drepturi pentru poliţiştii locali, astfel încât să nu mai existe discrepanţe atât de mari între salarizarea poliţiştilor locali din ţară, precum şi între poliţişti locali şi cei din Poliţia Română.

 

4. S-a dat citire, de către D-na Balint Eudochia, situaţiei plăţilor cotizaţiilor către FNPL, Asociaţiile restante luându-şi angajamentul că vor achita restanţa în termenul cel mai scurt. S-au înregistrat 2 solicitări de exonerare a plăţii restante a cotizaţiei pe anul 2013 astfel:
– Asociaţia Poliţiştilor Locali Braşov pentru perioada martie-decembrie 2014, deoarece în această perioadă Asociaţia a avut anumite probleme organizatorice, unii membrii ai Asociaţiei nu şi-au achitat cotizaţia fiindu-le diminuate salariile. S-a supus la vot aprobarea cererii, cu condiţia ca Asociaţia să-şi achite restanţa către Federaţie din 01 ianuarie 2014, de 1 leu pe membru.S-a votat în majoritate ,,pentru”, existând doar 1 abţinere.
– Asociaţia Poliţiştilor Locali Galaţi pentru perioada aprilie-decembrie 2014, deoarece în această perioadă Asociaţia a avut anumite probleme organizatorice, nu s-a reţinut cotizaţia membrilor în toată această perioadă fiindu-le diminuate salariile. S-a supus la vot aprobarea cererii, cu condiţia ca Asociaţia să-şi achite restanţa către Federaţie din 01 ianuarie 2014, de 1 leu pe membru.S-a votat în majoritate ,,pentru”, existând doar 1 abţinere.

Pentru a conduce evidenţele clar în contabilitatea Federaţiei, având în vedere faptul că, cotizaţia Asociaţiilor este de 1 leu/membru, s-a stabilit ca ca fiecare Asociaţie să comunice pe adresa de email: secretar@fnpl.ro în perioada 01 – 05 ale fiecărei luni, numărul de membrii pe care l-a avut Asociaţia în luna anterioară, având în vedere fluctuaţia membrilor.

Domnul Mardare Relu a propus ca o dată pe an, fiecare Asociaţie să transmită evidenţa lunară a numărului de membri, pentru verificarea plăţilor şi pentru a se putea corecta înainte de închiderea anului. Toţi cei prezenţi au fost de acord ca, în luna ianuarie, după ultima plată efectuată pentru anul anterior să se transmită, pe email, tabelul privind situaţia, pe fiecare lună a anului trecut, a membrilor Asociaţiei.

 

S-a prezentat cererea de retragere din Federaţie, a Asociaţiei Profesionale a Poliţiştilor Comunitari din Municipiul Sibiu. De asemenea s-au prezentat cel mai nou membru: Asociaţia Profesională a Poliţiştilor Locali Turda care a devenit membră FNPL din data de 17 aprilie 2014, precum şi faptul că au intrat în rândurile membrilor Federaţiei şi poliţişti locali din localităţile Dej şi Floreşti (Judeţul Cluj).
Astfel, în momentul de faţă F.N.P.L. are 2.816 membri, reprezentând 25 de Asociaţii profesionale ale poliţiştilor locali din ţară.

 

5. Având în vedere faptul că D-nul Dobrilă Aurel a ocupat funcţia de vicepreşedinte al FNPL şi a fost ales preşedinte, s-a propus alegerea unui vicepreşedinte respoinsabil pentru Regiunea nr.3:
D-nul Roşca Eugen – preşedintele Asociaţiei Piteşti l-a propus pe D-nul Nicolae Valerică, director executiv al Poliţei Locale Piteşti.
D-nul Precup Ioan – preşedintele Asociaţiei Satu Mare l-a propus pe D-nul Miloşoiu Ion Director executiv al Poliţiei Locale Sector 1 Bucureşti.
S-a supus la vot fiecare propunere făcută.
Pentru D-nul Nicolae Valerică s-au exprimat 4 voturi iar pentru D-nul Miloşoiu Ion 28 de voturi. În urma procesului de votare, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al F.N.P.L. D-nul Miloşoiu Ion, preşedintele Asociaţiei COSMOS Sector 1 Bucureşti.

 

Totodată s-a propus şi alegerea noilor cenzori, având în vedere retragerea din funcţie a D-lui Aldea Adrian membru al Asociaţiei Sibiu, precum şi a D-lui Sfreja Nicolae care nu mai este membru ativ al vreunei Poliţii Locale.
Astfel s-au propus următorii cenzorii: D-na Tănăsescu Adriana (Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti), D-nul Onuţu Ioan (Poliţia locală Botoşani) şi D-nul Ionescu Rareş (Poliţia Locală Braşov) fiind votaţi „pentru” în unanimitate.

 

D-nul Mardare Relu (Poliţia Locală Bacău) a propus ca preşedintele FNPL, care şi-a adus contribuţia în activitatea Federaţiei şi din anumite motive nu mai activează în instituţii de Poliţie Locală să devină Preşedinte de Onoare a FNPL şi să aibe dreptul de participare la şedinţele de lucru ale Federaţiei. S-a supus la vot această propunere de modificare în statut, fiind votată în unanimitate ,,pentru”.

Astfel, modificările care vor fi făcute în perioada următoare în statut sunt:

– modificarea art.13 care va avea următoarea formă:” Cotizaţia-pentru membrii asociaţi se stabileşte cotizaţa lunară de 1 leu/membru „
– modificarea art. 10.2.2 privind componenţa Consiliului Director „ 1 preşedinte, 4 vicepreşedinţi, 3-35 membrii, 1 secretar”, aşa cum s-a votat în Adunarea Generală din 22 iunie 2013 la Brăila;

– completarea articolului 8.3 privind membrii de onoare,cu paragraful: „Preşedintele de onoare poate reprezenta Federaţia la intâlniri de orice nivel şi poate negocia şi lua decizii în cadrul acestor intâlniri, în numele şi in interesul Federaţiei, în baza unei împuterniciri scrise date de Preşedintele Federaţiei, cu acordul Consiliului Director.”

 

Totodată s-a hotărât ca până la data de 30 noiembrie 2014 Asociaţiile care mai trebuie să-şi schimbe denumirea, să finalizeze cu acest aspect şi să transmită Federaţiei noua denumire, pentru a cuprinde modificările respective în statutul F.N.P.L.

 

6. D-nul Urdea Florin (Poliţia Locală Târgu Jiu) a propus să se finalizaze proiectul de Statut al Poliţistului Local care să fie promovat de către Federaţie. După centralizarea propunerilor şi ajungerea la un consens, se va afişa pe site-ul FNPL propunerea pentru STATUTUL POLIŢISTULUI LOCAL.

D-nul Vodă Ioan (Poliţia Locală Alba Iulia) a propus organizarea de acţiuni de pichetare a prefecturilor având în vedere că suntem de atâta vreme amăgiţi cu ,,norma de hrană” şi alte drepturi care nu le mai primim. Este nevoie a se uniformizea salariile cu a celorlalţi lucrători din sistemul de ordine publică. ,,Ne pleacă oamenii buni din instituţii datorită salariilor mizere pe care le au”. D-nul Preşedinte Dobrilă Aurel a precizat faptul că F.N.P.L. nefiind o organizaţie sindicală nu poate organiza manifestări de protest, dar poate susţine în interesul profesional al membrilor săi organizatorii unor activităţi de protest, desfăşurate în limitele legii. A menţionat faptul că Uniunea Naţională a Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România are sediul în Sectorul 2 Bucureşti şi va înforma pe preşedintele acestuia despre această intenţie, pentru eventuale activităţi comune.

 

D-na secretar Balint Eudochia şi-a dat demisia din funcţia de secretar al Federaţiei, urmând ca în timpul cel mai scurt D-nul Preşedinte Dobrilă Aurel să numească o persoană în acest sens, precum şi persoană care să preia funcţia casier-contabil, având în vedere imposibilitatea comunicării la asemenea distanţă.
D-nul Preşedinte Dobrilă Aurel a propus constituirea unui grup de lucru care să culeagă observaţiile membrilor din teritoriu, să le sintetizeze şi să le prezinte ca un punct de vedere comun al tuturor poliţiştilor locali, în dialogul cu factorii de decizie.

 

În final noul preşedinte investit D-nul Dobrilă Aurel a făcut apel la conlucrare mai strânsă şi responsabilă între membrii Federaţiei penztru a se atinge scopurile cele mai stringente (alocaţia de hrană, încadrarea în condiţii de muncă specifice, indemnizaţie de dispozitiv) anul acesta în curs.